Franki Fundamenty S.A. (www.franki.pl) to firma zajmująca się w realizacji specjalistycznych fundamentów. Spółka należy do grupy czołowych przedsiębiorstw inżynieryjnych zajmujących się specyfiką podłoża budowlanego.

Cel wyceny firmy jest bardzo indywidualnym celem każdego Zleceniodawcy. Właściciele wyceniają firmy, aby sprawdzić ich wartość przed np. sprzedażą udziałów inwestorowi branżowemu lub pozyskaniem kredytowania. W innym przypadku właściciel wycenia firmę, aby wyznaczyć cel kadrze zarządzającej odnoszący się do oczekiwanego wzrostu jej wartości.

Struktura i składniki opracowania zawsze są dostosowane do indywidualnego przypadku. W trakcie przygotowania struktury opracowania od uwagę bierzemy założenia metodologiczne i oczekiwania Zleceniodawcy. Chcemy aby wykonana praca przekształcona została w inne korzyści dla przedsiębiorstwa wykraczające poza jedynie otrzymanie informacji na temat realnej wartości firmy.