Gmina Mieścisko (www.miescisko.nowoczesnagmina.pl) | Strategia rozwoju Gminy | Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Analiza strategiczna gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy.
  • Analiza strategiczna okolicznych gmin i jednostek w powiecie do którego przynależy analizowana gmina.
  • Analiza i wyznaczenie czynników tworzących konkurencyjność Gminy. W celu opracowania tych elementów przeprowadzono spotkania z pracownikami gminy, zarządzającymi jednostkami gminnymi i przedsiębiorcami.
  • Wyznaczenie celów strategicznych w stosunku do wszystkich jednostek gminnych.
  • Opracowanie scenariusza rozwoju gminy, harmonogramu rzeczowo-finansowego,  budżetu realizacji celów, mierników efektywności pracy i terminów kontrolnych.
  • Prowadzenie dwóch sesji konsultacji społecznych.
  • Wsparcie w procesie pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.