LESPIN sp. z o.o. (www.lespin.pl) – firma produkcyjna i usługowa. Specjalizuje się w konfekcjonowaniu odzieży sportowej i codziennej. Drugim obszarem działalności są usługi w zakresie ochrony i utrzymania czystości. Spółka dynamicznie rozwija swoją działalność i posiada bardzo duży potencjał rozwoju.

Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Analiza 5 rynków na których funkcjonuje firma. Wycena wartości rynków i perspektyw rozwoju na nich.
  • Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy na każdym ze wspomnianych rynków. Na podstawie pozycji strategicznej zostały określone priorytetowe obszary rozwoju, cele strategiczne mające na celu zwiększenie konkurencyjności biznesowej oferty firmy na poszczególnych rynkach.
  • Rozwój konkurencyjności produkcyjnej poprzez wprowadzenie usprawnienia w zakresie procesów biznesowych.
  • Opracowanie najbardziej oczekiwanego scenariusza rozwoju, harmonogramu realizacji celów i budżetu.