Pango sp. z o.o. (www.pango.pl) to jedna z największych na świecie firm realizujących płatności za strefę płatnego parkowania z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Asystowaliśmy właścicielom Pango od samego początku rozpoczęcia działalności na rynku polskim. Naszą współpracę rozpoczęliśmy od przygotowania biznes planu wejścia na rynek, następnie strategię rozwoju- ekspansji. Celem naszej pracy było:

  • Opracowanie analizy rynku- ryzyk związanych z rozpoczęciem działalności. Wycena ryzyka, a następnie określenie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, która rekompensowałaby poniesione ryzyko.
  • Wyznaczenie kierunków (scenariuszy) rozwoju na rynku, celów strategicznych, budżetu, mierników efektywności pracy, pronozowanych przychodów oraz kosztów z prowadzonej działalności.
  • Określenie systemu zarządzania firmą oraz harmonogramu kontroli efektów pracy, aby zainwestowany kapitał przynosił oczekiwane zyski.