Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl) to biuro projektów architektonicznych z 25 letnim doświadczeniem. Firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów architektonicznych i może pochwalić się wieloma wygranymi konkursami architektonicznymi.

Biuro projektów jest rodzajem działalności biznesowej w której wartość aktywów stanowi marginalnie małą wartość spółki. Wiekszość sprzętu komputerowego amortyzuje się po kilku latach dlatego z punktu widzenia księgowego nie posiadają wartości. Tym co tworzy realną wartość spółki to wiedza, doświadczenie i wizerunek firmy na rynku. Składniki niematerialne biznesu tworzą jej realną wartość. W trakcie przygotowania wyceny naszym kluczowym celem było odzwierciedlenie tych elementów w wartości firmy.

Cel został osiągnięty, a Zarządzający spółką osiągnęli zespół oczekiwanych i niespodziewanych korzyści.