Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (Architektura, Realizacje, Inwestycje)  | Strategia rozwoju. Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Wyznaczenie kierunku rozwoju konkurencyjności biznesowej firmy, rozwój oferty usług  dla deweloperów, szpitali i przedsiębiorstw, aby rozwinąć ich korzyści ze współpracy i w konsekwencji zwiększyć przychody.
  • Rozwój procesów administracyjno biznesowych w celu zwiększenia efektywności finansowej realizowanych projektów.
  • Opracowanie procesu rozwoju relacji z klientami, aby pozyskać nowe zlecenia- strategia marketingowa.
  • Analiza konkurencji na rynku biur projektów, rodzajów specjalizacji wśród jednostek i czynników na których firmy opierają swoją konkurencyjność.