Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim (www.spzoz-grodzisk.pl). | Biznes Plan | Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Analiza grupy aktualnych pacjentów. Prognozowanie zmiany struktury pacjentów w kolejnych latach na podstawie postępujących zmian przez ostatnie 5 lat funkcjonowania szpitala.
  • Analiza danych statystycznych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.
  • Prognozowanego zapotrzebowania na usługi medyczne.
  • Analiza efektywności prowadzenia działalności operacyjnej w szpitalu w tym: analiza wykorzystania łóżek w szpitalu.
  • Analiza wykorzystania potencjału okolicznych szpitali- konkurencji i realizowanych w nich inwestycji.
  • Analiza finansowa szpitala w porównaniu do okolicznych jednostek.
  • Biznes plan rozbudowy szpitala i jego wpływu na poprawę sytuacji finansowej jednostki.
  • Analiza finansów nakładów na realizację inwestycji.