Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii

Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii – opis projektu

Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp opiniowanie strategii to kolejne zlecenie które wykonaliśmy dla jednostek samorządowych. Wykonaliśmy zadanie po rozmowie ze Starostą Grodziskim na temat posiadanej przez samorząd strategii rozwoju. Opracowany przez nas dokument pokazał silne jak i słabe strony przygotowanego opracowania. Co ważniejsze w każdej części naszej opinii odwoływaliśmy się do najlepszych praktyk w zakresie opracowania strategii rozwoju oraz metodologii. Nadrzędnym celem naszej opinii jest zwiększenie praktycznego wymiaru strategii rozwoju, aby posiadany dokument nie był jedynie przez wielu samorządowców nazywanym „półko-wnikiem”, a narzędziem w rozwoju samorządu.

Opinia dla dobra rozwoju samorządu

Jakie jest największe zagrożenie samodzielnego przygotowania strategii rozwoju? Otóż pracownicy urzędu są bezkrytyczni w stosunku do samodzielnie realizowanych zadań! Brak świadomości w zakresie możliwości poprawy swojej efektywności pracy lub zrobienia czegoś więcej niż było robione do tej pory jest największym problemem. Jedynie osoba patrząca z zewnątrz i znająca praktyki stosowane w jednostkach jest w stanie realnie ocenić aktualny stan rzeczy. „Lepsze jest wrogiem dobrego”- to podejście które często znajduje swoje odzwierciedlenie w strategiach. Jeżeli coś działa całkiem dobrze to po co to zmieniać? W trakcie przygotowania strategii rozwoju warto dać się ponieść fantazji, aby poszukać możliwości rozwoju jednostki. Zawsze możemy być pewni, że budżet strategii rozwoju lub mentalność ludzi sprowadzi nas na ziemię. Strategia rozwoju z założenia powinna być ambitna i pobudzająca do działania. Plan strategiczny zmusza do systematycznego działania.