Strategia rozwoju Pielle

Strategia Rozwoju Call Center Pielle

Strategia Rozwoju – opis projektu

Strategia rozwoju Call Center Pielle S.A. to najnowszy projekt rozwoju strategicznego firmy. Spółka zdecydowała się na nawiązanie współpracy ponieważ rynek usług call center w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija szczególnie w zakresie konkurencji. Można w tym momencie mówić o kanibalizmie jednostek call center, czyli powolnym wybijaniu się. Kadra zarządzająca spółką zdecydowała o przystąpieniu do pełnego procesu przygotowania strategii rozwoju firmy.

Motywy przygotowania strategii rozwoju

Z naszego punktu widzenia po obserwacji branży dostrzegamy następujące argumenty zasadności opracowania strategii:

 • Silna presja konkurencji na rynku wymaga od firm nie tylko umiejętności konkurowania ceną ale także jakością świadczonych usług. Należy przygotować scenariusze rozwoju wykorzystując obie strategie.
 • Duża rotacja pracowników w większości jednostek wymaga ciągłego doskonalenia procesu podstawowego szkolenia. Firmy potrzebują kompetencji do budowania stałego zespołu pracowników nastawionego na wyniki.
 • Specjalizacja rynku call center na określone branże stawia przed jednostkami wyzwania w zakresie przygotowania merytorycznego pracowników.
 • Firmy zagraniczne świadczące usługi call center klientom zagranicznym wysysają najlepszych pracowników wysokością wynagrodzenia na które nie mogą sobie pozwolić mniejsze jednostki.

Strategia rozwoju Call Center Pielle została przygotowana z wykorzystaniem części składników biznes planu. Bardzo rozbudowana część finansowa analityczna z biznes planu została uwzględniona w strategii rozwoju. Klientowi bardzo zależało na szczegółowej analizie finansowej spółki, a także porównaniu jej wyników z największymi jednostkami działającymi w Polsce. Wnioski wyciągnięte z tej analizy zostały wykorzystane na etapie opracowania celów strategicznych a następnie scenariuszy rozwoju. Poniżej prezentujemy najważniejsze etapy procesu przygotowania strategii rozwoju.

Składniki strategii rozwoju firmy

 • Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa- określenie silnych i słabych stron firmy.
 • Diagnoza startegiczna rynku i konkurencji- analiza najważniejszych konkurentów, oferty, zakresu działania, branż, wyników finansowych, zatrudnienia, aktywów, kadry zarządzającej itd.
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa i konkurencji- analiza pozioma i pionowa.
 • Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa- wyznaczenie obszarów tworzących konkurencyjność na rynku.
 • Wyznaczenie misji, wizji oraz celów strategicznych firmy.
 • Opracowanie celów szczegółowych, a następnie zaprojektowanie wspólnie z zarządem spółki scenariusza przyczynowo skutkowego rozwoju działalności.
 • Podział celów strategicznych na działania zgodnie z modelem Balanced Scorecard.
 • Dostosowanie organizacyjne firmy do modelu wprowadzenia strategii.
 • Podsumowanie pracy nad projektem: Strategia rozwoju Call Center Pielle.

Każda firma potrzebuje strategii rozwoju? To wątpliwość, czy pytanie retoryczne? Każda firma potrzebuje strategii rozwoju! To stwierdzenie bardzo bliskie prawdy. Firmy które skutecznie realizują swoje cele, osiągają wyznaczone wyniki finansowe czyli osiągnęły już wszystko co mogły na rynku nie potrzebują strategii rozwoju. Jak wiele jest takich firm?

Zapraszamy do kontaktu.