Strategia rozwoju Quality Invest sp. z o.o. została przygotowana dla spółki specjalizującej się w przygotowaniu  inwestycjami deweloperskimi. Jednostka działa na rynku polskim od 2009 roku. Obszarem działalności jest rynek deweloperski budynków komercyjnych i mieszkaniowych. Aktualnie Quality Invest obsługuje Inwestorów na terenie województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Michael Porter, Profesor Harvard Business School i bezdyskusyjny guru w zakresie strategii rozwoju powiedział, że w trakcie wprowadzenia strategii rozwoju firma powinna wypracować przewagę konkurencyjną, aby zaoferować coś więcej niż konkurencja. Punktem kulminacyjnym procesu przygotowania strategii było wyznaczenie właśnie przewagi konkurencyjnej. Poza kompetencjami takimi jak know-how, relacje z deweloperami i firmami budowlanymi, model pracy ważny jest jeszcze model biznesowy realizacji usługi.

Kluczowe kompetencje w strategii rozwoju

Kompetencje które są szczególnie ważne dla przyszłej realizacji strategii rozwoju Quality Invest to:

  • Know-how wypracowany.
  • Relacje biznesowe z firmami budowlanymi.
  • Wiarygodność w kontaktach z instytucjami finansowymi (również szeroki zakres źródeł finansowania).
  • Zaplecze projektowe (architektoniczne i branżowe).

W trakcie wprowadzenia strategii rozwoju zostanie rozwinięta działalność biznesowa o obszar prowadzenia inwestycji deweloperskich dla dedykowanych klientów. Wykorzystując posiadane kompetencje spółka planuje wprowadzenie kompleksowej usługi w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania inwestycją. Kolejnym krokiem jest realizowanie strategii inwestycyjnych mających na celu pomnażanie kapitału inwestorów w dłuższej perspektywie czasu.

Bez wątpienia spółka nie opiera swojej przewagi konkurencyjnej na niskim koszcie realizacji usługi. Przewagą konkurencyjną jest profesjonalizm w procesie eliminowania ryzyka inwestycyjnego, kompleksowa obsługa, pewność osiągniętych wyników oraz przejrzystość operacyjna. Inwestor posiada ciągły wgląd w proces realizacji inwestycji. Strategia rozwoju Quality Invest zakłada również współ-inwestowanie w rekomendowane projekty inwestycyjne. Oznacza to, że władze spółki inwestują własny kapitał z Inwestorami. Profesjonalna obsługa w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji jest aktualnie na rynku wartościowym produktem.

Strategia rozwoju Quality Invest została przygotowana z myślą o dynamicznym rozwoju działalności. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że spółka nie obsługuje wszystkich inwestorów. Właściciel nieruchomości w pierwszej kolejności zgłasza nieruchomość do weryfikacji. Dopiero po przeprowadzeniu wstępnej oceny przez zespół analityków Quality Invest nieruchomość jest przyjmowana do dalszej obróbki. Również każdy inwestor jest weryfikowany. Spółka narzuciła bardzo wysokie standardy w obszarze wiarygodności Inwestorów, aby cieszyć się zaufaniem wszystkich podmiotów na rynku.