Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchnią handlowo-usługową w parterze budynku.ul. Karolewska/Łódź. | Biznes Plan | Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Analiza ilości sprzedanych mieszkań w ostatnich 3 latach w Łodzi. Analiza aktualnej podaży na rynku i nowych planowanych inwestycji, które pojawią się w sprzedaży przed wprowadzeniem naszej inwestycji na rynek.
  • Ocena czynników tworzących atrakcyjność inwestycji cieszących się największym zainteresowaniem klientów (najwyższą efektywnością sprzedaży).
  • Przygotowanie opisu konkurencyjności inwestycji.
  • Wyznaczenie strategii cenowej i planu sprzedażowego.
  • Opracowanie analizy finansowej: statycznej, dynamicznej, wskaźnikowej, sprawozdań finansowych i analizy wrażliwości inwestycji na zmiany kosztów i cen.
  • Przygotowanie rekomendacji na temat szans i zagrożeń stojących za realizacją inwestycji. Podsumowanie zarządcze zostało zaprezentowane przed udziałowcami firmy.
Inwestycja mieszkaniowa ul. Karolewska | METIS GROUP