Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchnią handlowo-usługową w parterze budynku, ul. Kurpińskiego/Poznań. | Biznes Plan | Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Analiza poznańskiego rynku deweloperski, a w szczególności preferencji klientów na Piątkowie. Dokładna analiza popytu i podaży na Piątkowie (sub-rynek Poznania).
  • Dokładna analiza i ocena ofert konkurencyjnych w okolicy. Opracowanie dokładnej charakterystyki inwestycji opierając swoją pracę o sukcesy realizowanych inwestycji.
  • Pozycjonowanie oferty na rynku- wyznaczenie przewagi konkurencyjnej.
  • Opracowanie strategii cenowej inwestycji i wszystkich mieszkań w zależności od ich atrakcyjności.
  • Przygotowanie strategii marketingowej inwestycji wpisującej się w strategię sprzedażową.
  • Opracowanie harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.
  • Przygotowanie dokumentów finansowych do banku.
  • Prezentacja biznes planu przed bankiem. Prowadzenie negocjacji.
Logo Terra Promessa METIS GROUP