Rozbudowa Ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Puszczykowie (www.wielspin.pl) | Biznes Plan | Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Analiza zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne: konsultacje, zajęcia ruchowe i zabiegi ortopedyczne.
  • Badanie konkurencji: oferty, wizerunku, pozycjonowania, sprawozdań finansowych i innych informacji będących wiarygodnym źródłem informacji.
  • Opracowanie modelu biznesowego rozbudowy ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego z uwzględnieniem zmiany funkcji w istniejącej części budynku.
  • Prognozy finansowe przychodów, kosztów, analiza rentowności inwestycji i analiza wskaźnikowa.
  • Przygotowanie rekomendacji w zakresie realizacji inwestycji oraz prezentacja jej przez Zarządem spółki.
  • Rozmowa z inwestorami zainteresowanymi współ-uczestniczeniem w realizacji inwestycji.
Logo Wielspin METIS GROUP