Wielspin sp. z o.o. to lider na Polskim rynku usług rehabilitacyjnych. Firma posiada dwa ośrodki rehabilitacyjno-wypoczynkowe w Puszczykowie koło Poznania i Wągrowcu. Firma buduje swoją konkurencyjność na wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych i dzięki nim osiągniętym ponad przeciętnych efektach pobytu w ośrodku.

Najważniejsze cele realizacji zadania:

  • Analiza uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych wpływających na funkcjonowanie spółki.
  • Analiza zapisów ustawodawczych na temat dofinansowań z PFRON. Wyznaczenie strategii marketingowej mającej na celu zwiększenie konkurencyjności oferty i ilości klientów.
  • Przygotowanie założeń rozwoju strategicznego w tym wyznaczenie celów strategicznych i procesu ich realizacji.