Realizacja inwestycji | METIS GROUP

Przygotowanie i koordynowanie inwestycji budowlanych to bardzo ciekawe zajęcie. Jednak gdy posiadamy już jedną firmę to znalezienie czasu na inne aktywności biznesowe wiąże się z dużym wyzwaniem. Prowadząc rozmowy z przedsiębiorcami wielokrotnie pojawia się chęć realizacji inwestycji. Problemem jak zawsze jest dobór odpowiednich partnerów biznesowych. A jak wiemy w procesie inwestycyjnym jest ich dość dużo.

Rozpocznijmy od przygotowania inwestycji: pośrednik nieruchomości, kancelaria prawna, doradca podatkowy, biuro projektów architektonicznych, doradca finansowy i wiele innych osób lub firm które pomagają w wyborze nieruchomości, ocenie jej przydatności pod względem możliwości zagospodarowania i chociażby pozyskaniu finansowania. Można powiedzieć, że inwestor dobiera sobie profesjonalistów z którymi przygotowuje inwestycję. Szukajmy jednak w naszej pracy najłatwiejszych rozwiązań które pozwolą nam na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Jakie są korzyści i straty z pod zlecenia inwestycji deweloperskiej

W jakim sensie pod zlecenia? Otóź w takim, że zatrudniam inwestora zastępczego/managera który wykonuje cały zakres pracy związanej z przygotowaniem prowadzeniem i rozliczeniem inwestycji. Pytanie brzmi czy jest to najskuteczniejsze i najłatwiejsze rozwiązanie? Warto dokonać oceny korzyści i strat wynikających z takiego rozwiązania:

Korzyści:

  • Przychody: skoncentrowanie uwagi na podstawowej działalności operacyjnej która generuje główne źródło przychody.
  • Doświadczenie: wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osoby która wykonała więcej inwestycji.
  • Terminowość: delegowanie odpowiedzialności i obowiązków w celu zwiększenia skuteczności realizowania celów.
  • Uczestniczenie w procesie: pełna kontrola procesu realizacji projektu i doboru partnerów biznesowych.
  • Struktura: zatrudnienie pracownika lub współpracownika jest pierwszym krokiem do budowania struktury organizacyjnej działalności inwestycyjnej.
  • Wizja: szersza wizja rozwoju działalności oraz pomysłów inwestycyjnych które mogą przynieść większe korzyści w przyszłości.

Straty:

  • Kontrola: brak bezpośredniej kontroli nad działalnością inwestycyjną.
  • Koszty: wyższe koszty prowadzenia działalności w efekcie zatrudnienia pracownika i podziału z nimi zysków.
  • Pomysły: nie zawsze wszystkie pomysły inwestora będą tak realizowane jak by sobie tego życzył lub jakby to sam zrobił.

Ostatecznie każdy z nas musi sam zadać sobie pytanie: co jest dla mnie priorytetem w inwestycji? Dopiero na podstawie priorytetów możemy jednoznacznie określić cel realizacji inwestycji.