Przygotowanie strategii rozwoju ma tylko wtedy sens gdy uczestniczą w niej wszyscy pracownicy firmy (lub przynajmniej ich większa część). Strategia rozwoju powinna jednoczyć pracowników aby wspólnie dążyli do wyznaczonego celu. Poniżej prezentujemy 8 kroków przygotowania i wprowadzenia strategii rozwoju w formie warsztatów.

Pierwsza część pracy to ANALIZA! Skuteczność strategii zależy w bardzo dużym stopniu od jakości wykonanej analizy. Niestety w książkach ani na studiach biznesowych brak szkoleń na temat przygotowania analizy strategicznej i poprawnego wykorzystania wniosków. Dlatego też w trakcie naszych warsztatów prezentujemy SEKRET przygotowania doskonałej analizy strategicznej która pomoże w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Przygotowanie i wprowadzenie strategii rozwoju jako proces zostało opisane w książce pt. ARCHITEKT STRATEGII ROZWOJU wydanej przez METIS GROUP autorstwa Marka Krzymińskiego- Dyrektora Zarządzającego i Trenera w naszej firmie.

Jeżeli chcesz rozwinąć swoją wiedzę na temat przygotowania strategii rozwoju , a co ważniejsze umiejętności analityczne, organizacyjne, biznesowe, planistyczne, koncepcyjne, motywację i komunikacyjne to zapisz się na nasze warsztaty. GWARANTUJEMY 100% satysfakcję i realizację wszystkich celów. ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY JUZ TERAZ!

SUKCES ANALIZY STRATEGICZNEJ tkwi w umiejętności wyznaczenia czynników które muszą zostać poddane analizie na każdym etapie pracy, a także oceny tych czynników wskazując wnioski.

Krok 1: Analiza rynku.

WIEDZA:

 • Omówienie uwarunkowań: politycznych, administracyjnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych.
 • Omówienie przykładowych analiz i wpływu wyżej wymienionych czynników na prowadzenie działalności firmy.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Przygotowanie analizy w/w uwarunkowań w stosunku do własnej działalności- rozwój umiejętności analizowania danych i wyciągania wniosków.
 • Prezentowanie wyników analizy przed uczestnikami warsztatu i omówienie efektów pracy.

Krok 2: Analiza konkurencji.

WIEDZA:

 • Omówienie uwarunkowań: bariery wejścia na rynek, konkurencji na rynku, siły kupujących, siły dostawców produktów i usług oraz siły ofert substytucyjnych.
 • Omówienie przykładowych analiz i wpływu wymienionych czynników na prowadzenie działalności.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Przygotowanie analizy niniejszych uwarunkowań w stosunku do własnej działalności.
 • Wykonanie ćwiczeń rozwijających praktyczne umiejętności.
 • Dyskusja na temat wpływu uwarunkowań na formę prowadzenia działalności.

Krok 3: Analiza konkurencyjności.

WIEDZA:

 • Omówienie czynników tworzących konkurencyjność biznesową i marketingową.
 • Analiza zależności zachodzących między w/w czynnikami.
 • Analiza przykładów firm posiadających konkurencyjność marketingową i biznesową.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Analiza czynników tworzących przewagę konkurencyjną firm działających na rynku.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności w zakresie wyznaczenia przewagi konkurencyjnej dla firmy.
 • Rozwój kreatywności poprzez analizy i dyskusje w zakresie tworzenia modeli biznesowych.

Krok 4: Analiza finansowa.

WIEDZA:

 • Omówienie struktury sprawozdania finansowego.
 • Omówienie wskaźników finansowych i ich wykorzystania do analizy celów strategicznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wykonanie analizy porównawczej pionowej i poziomej sprawozdania finansowego firmy i konkurencji.
 • Prezentacja wyników analizy finansowej i tworzenie wniosków.
 • Ocena pozycji finansowej firmy w stosunku do konkurencji oraz wyznaczenie obszarów możliwych usprawnień.
 • Rozwój umiejętności analitycznych uczestników warsztatów.

Krok 5: SPACE- wyznaczenie pozycji strategicznej.

WIEDZA:

 • Omówienie modelu SPACE.
 • Omówienie przykładów różnych pozycji strategicznych firmy.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wyznaczenie pozycji strategicznej i luki strategicznej.
 • Określenie rodzaju strategii- rozwój umiejętności analitycznych i kreatywnych w zakresie zarządzania.
 • Wyznaczenie działań mających na celu eliminację luki strategicznej- rozwój umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia.

W tym miejscu kończy się praca nad analizą strategiczną! W ramach naszych uslug przygotowujemy również kompleksowe analizy dla naszych klientów, które pokazują potencjał rozwoju rynku i zagrożenia które mogą wpłynąć na skuteczność rozwoju.

Krok 6: Wyznaczenie strategii.

WIEDZA:

 • Omówienie procesu wyznaczenia strategii rozwoju.
 • Omówienie zależności zachodzących między analizą strategiczną  rynku, przedsiębiorstwa a celami strategicznymi.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wyznaczenie wizji i misji przedsiębiorstwa- rozwój umiejętności planowania i organizowania.
 • Określenie celów strategicznych i prezentowanie działań które mają je realizować.

Krok 7: Realizacja strategii.

Perspektywy biznesowe w realizacji strategii | METIS GROUP

WIEDZA:

 • Omówienie modelu Balanced Scorecard i jego najważniejszych założeń.
 • Omówienie czterech perspektyw biznesowych: rozwoju, wewnętrznych procesów. biznesowych, relacji z klientami i finansów na podstawie których wyznaczone są działania realizujące cele strategiczne.
 • Prezentacja etapów realizacji strategii w stosunku do każdej z w/wperspektyw.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Umiejętność wyznaczania działań realizujących cele strategiczne wykorzystując zaprezentowane narzędzia dla każdej z perspektyw biznesowych.
 • Rozwój umiejętności organizacyjnych w zakresie wprowadzenia strategii rozwoju.
 • Rozwój kreatywności uczestników szkolenia, aby potrafili dostosowywać cele i działania do zmieniających się warunków na rynku i w przedsiębiorstwie.

Krok 8: Analiza SWOT i podsumowanie

WIEDZA:

 • Omówienie procesu przygotowania analizy SWOT przy wykorzystaniu modelu analizy konkurencyjności biznesowej.
 • Omówienie różnych scenariuszy rozwoju  jednostki.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Przygotowanie analizy SWOT dla firmy i wyznaczenie działań usprawniających.
 • Prezentacja wniosków z wykonanej analizy w stosunku do wszystkich poprzednich etapów pracy.