Realizacja inwestycji deweloperskich

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Partnerska realizacja projektów inwestycyjnych

Rynek nieruchomości oferuje bezpieczną formę lokowania kapitału. Jego namacalność jest tym co przyciąga inwestorów. Dla każdego inwestora sposób wejścia w inwestycje jest znany. Pytanie brzmi: jaka jest strategia wyjścia, aby osiągnąć oczekiwany zysk z inwestycji?

Jako METIS GROUP z siedzibą na terenie miasta Poznań, dostrzegamy potencjał rynku nieruchomości. Specjalizujemy się w profesjonalnych usługach z zakresu doradztwa inwestycyjnego dla branży budowlanej, która jest ważną częścią rynku nieruchomości. Widzimy wśród Inwestorów lukę w strategii wyjścia z inwestycji. Dlatego też, świadczymy usługi mające na celu: kompleksową realizację inwestycji budowlanej. Oferujemy naszym klientom fachowe doradztwo inwestycyjne: wspólną realizację inwestycji, która pozwoli osiągnąć przychód z nieruchomości i oczekiwaną stopę zwrotu ze zrealizowanej inwestycji.

Dla nas doradztwo inwestycyjne oznacza przede wszystkim:

 • zrozumienie Twoich potrzeb,
 • precyzyjne określenie Twojej sytuacji,
 • nakreślenie ram inwestycji,
 • dokładną analizę pomysłu inwestycyjnego.

Każdą nieruchomość traktujemy indywidualnie, dzięki czemu w ramach świadczonego przez nas doradztwa inwestycyjnego pokazujemy, w jaki sposób zakup, posiadanie oraz zarządza-nie daną nieruchomością może przełożyć się na sukces finansowy.

Zakres współpracy

 • Analiza architektoniczno-biznesowa nieruchomości.
 • Opracowanie projektu koncepcyjnego, biznes planu i oferty inwestycyjnej dla właściciela nieruchomości.
 • Przygotowanie projektu budowlanego  i wykonawczego. Uzyskanie Pozwolenia na budowę
 • Realizacja zadań inwestora zastępczego w trakcie procesu budowy.
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym i sprzedażą mieszkań i innych powierzchni.
Napisz do nas
Skontaktujemy się z tobą

Wyślij wiadomośćclear

Nasze doświadczenie

Klientów

mkw. wybudowanej powierzchni

lat doświadczenia

Folder informacyjny
PDF

Korzyści ze współpracy

Co zyskasz dzięki współpracy właśnie z nami?

Rzetelna realizacja celów inwestycyjnych

potwierdzona raportami i spotkaniami.

Bezpieczeństwo prawne inwestorów i kupujących

zapewnione przez profesjonalnie przygotowane prawne inwestycji.

Zrównoważone podejście architektoniczno finansowe

do powierzchni użytkowej budynku i jej atrakcyjności.

Realizacja efektywnego modelu biznesowego inwestycji

opartego na praktycznej wiedzy o rynku

Realizacja inwestycji – warunki współpracy

Na jakich zasadach realizujemy inwestycje deweloperskie?

Krok 1: Analiza parametrów inwestycji.

 • Naszym celem na tym etapie realizacji inwestycji jest przeanalizowanie potencjału biznesowego nieruchomości i chłonności terenu. Efektem pracy zespołu projektowego jest racjonalna powierzchnia użytkowa mieszkań, handlu lub biur możliwa do zrealizowania na terenie. Struktura i rodzaj powierzchni sprzedażowej jest zawsze dostosowana do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej klientów.
 • METIS GROUP Development przeprowadza analizę nieruchomości pod względem:
  • Biznesowym (atrakcyjności rynku, presji konkurencji, popytu, podaży, dynamiki zmian na rynku itd.)
  • Finansowym (potencjalnych kosztów, możliwości generowania przychodu, rentowności i dynamiki finansowej inwestycji),
  • Sprzedażowym (możliwej do osiągnięcia efektywności sprzedaży mieszkań, prognozowanych kosztów pozyskania klienta- marketingu itd.),
  • Na podstawie analizy przygotowujemy koncepcję, która określa: główne parametry inwestycji, w tym powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, ilość wymaganych miejsc parkingowych, powierzchnię wymaganą do realizacji wymaganej ilości miejsc parkingowych oraz rozliczenie w formie poziomów parkingu podziemnego.
  • Założenia architektoniczne w tym opis tożsamości inwestycji.
  • Opracowuje Biznes plan.
 • Właściciel nieruchomości przekazuje dokumenty i informacje o nieruchomości, które mogą ułatwić oraz przespieszyć proces analizy: mapę w skali 1;1000, Księgę Wieczystą, wypis z rejestru gruntów, tytuł własności i inne.
 • Po wykonaniu analizy wyniki są prezentowane przez Partnerem. W tym momencie konieczna jest akceptacja przez Partnera parametrów przyszłej inwestycji.

Krok 2: Podpisanie umowy o partnerskiej realizacji inwestycji.

 • Teren: wniesienie gruntu do spółki celowej w cenie określanej w stosunku do metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkań, powierzchni handlowej lub usługowej. Koszt zakupu nieruchomości jest rozliczony zgodnie z harmonogramem finansowym. Harmonogram finansowy jest uzależniony od efektywności sprzedaży mieszkań lub innych lokali.
 • METIS GROUP Development zleca i opracowuje:
 • Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy: opracowanie projektów zachowując ustalone z Właścicielem nieruchomości na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego parametry budowlane inwestycji. Celem na tym etapie pracy jest uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę.
 • Opis kryteriów wybór generalnego wykonawcy, prowadzenie negocjacji z wykonawcą oraz przygotowanie umowy na realizację inwestycji.
 • Przygotowanie procesu administracyjnego i marketingowego inwestycji oraz wycena mieszkań.
 • Właściciel nieruchomości:
 • Właściciel nieruchomości: udziela pełnomocnictwa do procedowania Pozwolenia na Budowę przez METIS GROUP Development na swoim gruncie.
 • Akt notarialny: podpisanie umowy o partnerskiej realizacji inwestycji między Właścicielem nieruchomości, a METIS GROUP Development. Niniejsza umowa jest podstawą do zawarcia umowy spółki celowej.  Spółka celowa zostanie zarejestrowana po uzyskaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowę.

Krok 3: Uzyskanie Pozwolenia na Budowę

 • METIS GROUP Development: uzyskuje prawomocne Pozwolenie na Budowę. Pozwolenie na budowę jest warunkiem koniecznym wspólnej realizacji inwestycji określonym w akcie notarialnym.

Krok 4: Realizacja Umowy Partnerskiej.

 • Po uzyskaniu prawomocnego PnB, Partnerzy przystępują do realizacji Umowy Partnerskiej:
 • Na tym etapie współpraca zostaje zarejestrowana w sądzie w formie spółki celowej. Umowa spółki przyjmuje formę aktu notarialnego w której określone są wszystkie zasady współpracy i obowiązki każdej ze stron. Umowa spółki jest dokładną kopią założeń określonych w umowie Partnerskiej.
 • Na podstawie zapisów aktu notarialnego podpisana zostaje umowa o świadczeniu usług: administracyjnych, prawnych, marketingowych, finansowo-księgowych i zarządczych między METIS GROUP Development i spółkę celową.
 • Wniesienie gruntu przez Właściciela nieruchomości do spółki celowej.

Krok 5: Budowa inwestycji i sprzedaż mieszkań/powierzchni handlowo- usługowych.

 • Przygotowanie prawne: opracowanie prospektu deweloperskiego (jeżeli wymagany), umowy rezerwacyjnej i umowy sprzedaży mieszkania/powierzchni handlowo-usługowej.
 • Organizowanie i kontrola działań administracyjnych, prowadzenie korespondencji ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w proces inwestycyjny oraz motywowanie członków zespołu do osiągania celów strategicznych.
 • Planowania i organizowania aktywności marketingowej, zarządzanie biurem sprzedaży mieszkań i kontrolowania efektywności finansowej przez pryzmat sprzedanych lokali.
 • Kontroli procesu budowy uczestniczenie w spotkaniach z inspektorami nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy.
 • Opracowywanie raportów z realizacji inwestycji dla Właściciela nieruchomości.

Krok 6: Rozliczenie inwestycji zgodnie z biznes planem.

 • Spłata wszystkich zobowiązań spółki (w skrajnych przypadkach kredytu): w momencie zakończenia inwestycji, czyli sprzedaży wszystkich mieszkań następuje spłata wszystkich zobowiązań spółki celowej oraz podjęciu stosownych uchwał przez Udziałowców mających na celu rozliczenie pomiędzy Partnerami.
 • W przypadku osiągnięcia wysokiej efektywności sprzedaży mieszkań w pierwszej fazie inwestycji istnieje możliwość częściowego rozliczenie zysków, np. w formie wypłaty dywidendy lub zaliczki. 8 Wskazana sytuacja może nastąpić na podstawie jednomyślnej uchwały Partnerów.

Nasi partnerzy biznesowi

Realizacja inwestycji deweloperskiej – firmy, które uczestniczą w procesie.

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl) to biuro projektów z 25 letnim doświadczeniem w przygotowaniu projektów architektonicznych, konsultacjach w zakresie planowania przestrzennego, architektury i budownictwa.

BAUMAT sp. z o.o. (www.baumat.com.pl) to producent prefabrykatów betonowych. Firma posiada szerokie doświadczenie w realizacji elementów konstrukcyjnych betonowych a także całych ścian posiadających trzy warstwy (beton, styropian i tynk elewacyjny).

W kancelarii prawnej Konieczny, Grzybowski, Polak (www.kancelaria-kgp.pl) tworzymy najlepsze rozwiązania prawne dla biznesu i jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Wielkopolski oraz na terenie całego kraju.

Nasze aktualne realizacje