References Pango Polska METIS GROUP

Przygotowanie strategii rozwoju Dakar Holdings sp. z o.o. było do tego momentu największym projektem jaki zrealizowaliśmy. Opracowanie strategii rozwoju i biznes planu obejmowało rozwój strategiczny na całą Polskę, dlatego też na realizację tego zlecenia musieliśmy poświęcić dużo więcej czasu i uwagi.

Opis spółki: Dakar Holdings sp. z o.o. jest firmą zarejestrowaną w Polsce przez inwestorów zagranicznych inwestujących na całym świecie w spółki technologiczne. Współpraca z METIS GROUP obejmowała przygotowanie strategii rozwoju i biznes planu dla inwestycję w firmę Pango International Ltd.

Strategia rozwoju wejścia na rynek spółki międzynarodowej przyjmuje lekko inną formę niż strategia rozwoju budowana od podstaw. Międzynarodowa jednostka posiada już wypracowane metody pracy, model promocji, strukturę oferty i inne aspekty działalności, które następnie muszą zostać dostosowane do rynku, oczekiwań klientów, konkurencji itd.

Strategia rozwoju Dakar Holdings została przygotowana na podstawie międzynarodowej metodologii i najlepszej wiedzy (podobnie jak wszystkie nasze projekty) dlatego też cieszyliśmy się ogromnym zadowoleniem ze strony naszego Zleceniodawcy. Ostatecznie wszystkie wyznaczone w momencie rozpoczęcia współpracy cele zostały osiągnięte, a strategia rozwoju Dakar Holdings składała się z następujących elementów:

 1. Informacje wstępne
 2. Struktura organizacyjna i model biznesowy działalności
 3. Analiza makroekonomiczna PEST (czynnika politycznego/administracyjnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego/infrastrukturalnego
 4. Analiza mikroekonomiczna (Pięciu sił Portera)
 5. Analiza konkurencyjności
 6. Analiza finansowa potencjału rynku
 7. Podsumowanie analizy strategicznej korzystając z modelu SPACE
 8. Wyznaczenie wizji rozwoju przedsiębiorstwa
 9. Cele strategiczne
 10. Opis projektów i działań mających na celu realizacje wizji strategicznej
 11. Analiza finansowa rozwoju działalności: analiza kosztów, analiza przychodów, prognozowanie rozwoju spółki, ocena efektywności rozwoju, analiza wrażliwości na zmiany na rynku, analiza wskaźnikowa, analiza ekonomiczna itd.
 12. Harmonogram realizacji celów
 13. Podsumowanie i rekomendacje

Przygotowanie strategii rozwoju wejścia na nowy rynek to dopiero początek pracy. Realizacja strategii rozwoju jest wyzwaniem ponieważ wyznaczone cele są duże, a do ich realizacji potrzebne są narzędzia, które samemu należy zdobyć. Realizujemy strategie dla naszych klientów, pokonujemy bariery, rekomendujemy zmiany, realizujemy cele i zarządzamy pracą zespołu.

Strategia rozwoju Dakar Holdings zawierała bardzo rozbudowaną analizę finansową przygotowaną w elastycznej formie. Elastyczność oznacza, że wszystkie założenia analizy mogły być modyfikowane przez jej użytkownika, a co ważniejsze wprowadzane zmiany są automatycznie przeliczane na nowe wartości przychodów i kosztów.

Efekty:

 1. Spójny plan rozwoju działalności na rynku polskim
 2. Ocena efektywności finansowej inwestycji z wyznaczonymi prognozami przychodów i kosztów.
 3. Przygotowanie teasera w celu pozyskania finansowania.