Samorzad miasto gmina i starostwo METIS GROUP 2

Strategia rozwoju gminy jest najważniejszym dokumentem urzędu, który powinien jednoczyć władze urzędu z pracownikami, jednostkami zależnymi i mieszkańcami. Podczas przygotowani strategii rozwoju najważniejsze jest, aby pamiętać że każda jednostka samorządowa funkcjonuje dokładnie na takich samych zasadach jak działalność gospodarcza. To założenie jest opinią podzielaną przez władze samorządów, badaczy akademickich oraz konsultantów. Wynika to z faktu, że:

 1. Samorząd posiada klienta: mieszkańcy samorządu.
 2. Samorząd posiada władzę (zarząd): Prezydent/Burmistrz/Wójt.
 3. Samorząd posiada pracowników: urzędnicy.
 4. Samorząd posiada produkt: jakość życia mieszkańców.

Na podstawie wiedzy i doświadczenia z dziedziny przygotowania strategii rozwoju została opracowana nasza oferta, która optymalizuje korzyści samorządu z  opracowania strategii rozwoju.

Strategia rozwoju gminy powinna składać się z pięciu podstawowych etapów:

ETAP 1: Analiza strategiczna gminy:

ETAP 2: Warsztaty analizy strategicznej: w trakcie warsztatów prezentowane są wszystkie etapy przygotowania analizy strategicznej oraz wnioski wyciągnięte podczas pracy. Celem jest rozwój wiedzy pracowników urzędu na temat analizy strategicznej i umiejętności analitycznych, koncepcyjnych i organizacyjnych.

 • Po przeprowadzeniu warsztatów jego uczestnicy potrafią samodzielnie przygotować analizę strategiczną, a co ważniejsze widzą możliwości wykorzystania wiedzy w procesie wyznaczania celów strategicznych.

ETAP 3: Wyznaczenie wizji rozwoju gminy- konsultacje publiczne:

UWAGA: Błędem jest rozszerzanie strategii rozwoju gminy lub miasta na strategię rozwoju jednostek zależnych od samorządu takich jak: szpital, szkoła podstawowa, centrum kultury itd. W procesie wyznaczanie strategii wyznaczane są działania realizujące cele strategiczne, które mogą być przydzielone jednostką zależnym. W takiej sytuacji cele krótkoterminowe, które są przydzielone jednostkom zależnym są obowiązkiem dyrektora danej jednostki. W takiej formie strategia rozwoju przyjmuje najbardziej efektywną formę i zostaje całkowicie wyeliminowany problem związany z brakiem odpowiedzialności.

ETAP 4: Warsztaty z wyznaczenia i wprowadzenia kompleksowej i zrównoważonej strategii rozwoju: w trakcie warsztatów przeprowadzamy pracowników urzędu przez wszystkie etapy wyznaczenia strategii.

Wynikiem pracy jest wypracowana wspólnie z pracownikami strategia rozwoju na podstawie wizji i celów strategicznych stworzonych na etapie konsultacji społecznych. 

Proces realizacji strategii rozwoju

 • Po przeprowadzeniu warsztatów uczestnicy (pracownicy urzędu) potrafią samodzielnie wyznaczyć strategię rozwoju. W trakcie prowadzonych ćwiczeń uczestnicy rozwijają wiedzę na temat procesu przygotowania strategii i najważniejszych składników, a co ważniejsze rozwijają umiejętności, które decydują o skuteczności wprowadzenia wyznaczonych celów. 

ETAP 5: Przygotowanie materiałów z opracowania strategii rozwoju. 

Jakie są korzyści z przygotowania strategii rozwoju gminy?

 1. Wyznaczenie kompleksowej i zrównoważonej strategii rozwoju wykorzystującej silne aspekty i szanse na rynku.
 2. Rozwój wiedzy pracowników na temat etapów przygotowania i wprowadzenia strategii rozwoju
 3. Zaangażowanie i zmotywowanie kierowników/pracowników do pracy nad wprowadzeniem strategii poprzez dynamiczny wykład i ćwiczenia prowadzące do wyznaczenia celów strategicznych.
 4. Rozwój umiejętności pracowników urzędu prowadzących do skutecznego wprowadzenia strategii.
 5. Usprawnienie pracy w urzędzie poprzez zaproponowane w trakcie warsztatów przez urzędników zmiany.
 6. Zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem urzędu dzięki zjednoczeniu sił wszystkich pracowników (nawet jeżeli pracownik nie uczestniczy w warsztatach to otrzymuje film zarejestrowany w trakcie ich realizacji).
 7. Poprawa komunikacji wewnątrz urzędu, a w efekcie z klientami.
 8. Zrozumienie czynników tworzących konkurencyjność urzędu.

Urząd otrzymuje: 

 1. Dokument kompleksowej i zrównoważonej strategii rozwoju przygotowanej na podstawie pracy wykonanej w trakcie warsztatów z pracownikami. Ostatecznie celem warsztatów jest wspólne wypracowanie strategii rozwoju.
 2. Film prezentujący pracę na wszystkich warsztatach dla pracowników urzędu nie biorących udziału w szkoleniach.
 3. Dokument sprawozdania z satysfakcji uczestników warsztatów
 4. Dokument sprawozdania z rozwoju wiedzy oraz umiejętności pracowników.