We wtorek 22 października na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu Pan Marek Krzymiński- Trener METIS GROUP przeprowadził wykład pt:  Strategia rozwoju kariery zawodowej. Cele warsztatu był rozwój wiedzy i umiejętności studentów na temat zarządzania własną karierą/firmą. Warsztaty były przygotowane z myślą o rozwoju osobistym studentów na UAM-ie. Jako firma angażujemy się w działania mogące poprawić skuteczność przygotowania studentów do pracy zawodowej. W trakcie warsztatów poszukujemy również potencjalnych pracowników dla naszej firmy oraz osoby wykazujące się dużą innowacyjnością, aby zainteresować ich działalnością METIS GROUP w zakresie funduszu venture capital. 

Rozwój kariery zawodowej jest jak sterowanie okrętem, który posiada cel podróży i jest zależny od kierunku wiatru, prądów morskich i innych czynników. Idąc tym tokiem myślenia w trakcie warsztatów omówimy różne modele rozwoju kariery, a następnie każdy uczestnik wyznaczy swój cel i scenariusz jego realizacji pamiętając o:

  • Własnych aktualnych możliwościach (wiedzy, umiejętnościach, zasobach itd.) które może już teraz wykorzystać do realizacji celu.

  • Potrzebie ciągłego rozwoju wiedzy i umiejętności.

  • Szansach wspomagających realizację celu i zagrożeniach ograniczających możliwość rozwoju kariery.

Konfucjusz powiedział: żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swojego przeznaczenia. Dlatego też, w trakcie warsztatu uczestnicy poznali różne drogi rozwoju swojej kariery, a następnie wyznaczyli własny scenariusz realizacji celów. Warsztaty pt. Strategia rozwoju kariery zawodowej wypadły doskonale!   

Referencje UAM