Współpraca METIS GROUP

Strategia rozwoju to nie tylko dokument ale także kompas rozwoju firmy wpływający na wszystkie obszary jej działalności. Większość polskich firm nie posiada planu rozwoju swojej działalności. Zarządzający najczęściej w okresie kryzysu lub spadku wartości przychodów oceniają czy korzyści wynikające z wyznaczenia i wprowadzenia strategii rozwoju są większe niż koszty. Jest to bardzo trudna analiza nawet dla najbardziej doświadczonych managerów. Efekty są trudne do wyobrażenia dla osoby, która nigdy nie wprowadziła strategii. Pytanie brzmi jak w takiej sytuacji być obiektywnym w trakcie oceny korzyści? Praktycznie nie pozostaje nic innego jak tylko przeanalizować proces realizacji strategii rozwoju. Po takiej analizie warto ocenić korzyści, które oferują firmy konsultingowe na swoich stronach internetowych.

METIS GROUP oferuje klientom bardzo dużą elasyczność w zakresie przygotowania strategii rozwoju. Proces opracowania podzieliliśmy na etapy pracy. Każdy etap oferuje określony proces logiczny i korzyści których może się spodziewać zleceniodawca po jego realizacji. Jeżeli korzyści są wartościowe dla klienta to realizuje ten etap, natomiast jeżeli nie to go najprościej dorzuca. Poniżej zostały wymienione etapy pracy nad strategią rozwoju:

  1. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa.
  2. Diagnoza strategiczna rynku i konkurencji.
  3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i konkurencji.
  4. SWOT- szanse i zagrożenia dla realizacji strategii.
  5. Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej firmy- warsztaty.
  6. Pozycja strategiczna firmy, wizja, misja, cele strategiczne oraz proces ich realizacji.
  7. Model i metody rozwoju firmy, plan ich realizacji i kluczowe czynniki sukcesu firmy.
  8. Mapa procesów biznesowych i optymalizacja struktury pracy.
  9. Strategia marketingowa- kierunki i metody zdobywania nowych klientów.

Przeprowadzenie procesu analitycznego i przygotowanie strategii rozwoju wspólnie z zarządem firmy i pracownikami nie prowadzi do osiągnięcia sukcesu firmy. To dopiero pierwszy krok który można nazwać przygotowaniem, a może raczej dostrajaniem się do rynku, klientów, pracowników i innych aspektów wpływających na efektywność prowadzenia biznesu. Po przygotowaniu strategii rozwoju oferujemy naszym klientom proces jej wprowadzenia. Na czym polega nasze zadanie w tym zakresie? Otóż podobnie jak kancelaria prawna oferujemy abonamenty w których klient kupuje określoną ilość naszego czasu w trakcie które realizujemy wyznaczone cele i wspieramy działalność biznesową zleceniodawcy. Jest to prosta i czysta współpraca realizowana na z góry określonych zasadach. Zapraszamy więc do wspólnej realizacji celów biznesowych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dodaną poniżej, aby uzyskać kompleksową wiedzę na temat strategii rozwoju. Każdy etap pracy jest szczegółowo opisany. Korzyści z wykonanej pracy są czytelne i jasne.