Strategia rozwoju referencje-LESPIN-sp.-z-o.o.

Strategia rozwoju LESPIN  była dla nas szczególnym zleceniem ponieważ otrzymaliśmy je w efekcie rekomendacji od naszego wcześniejszego klienta. Jeszcze nigdy wcześniej nie zrealizowaliśmy projektu o tak dużej skali ponieważ LESPIN zatrudnia ponad 450 osób i prowadzi działalność w 5 obszarach (produkcja i usługi). Ostatecznie strategia rozwoju LESPIN zakończyła się sukcesem. Poniżej prezentujemy więcej informacji na temat przygotowanego zlecenia.

LESPIN sp. z o.o. specjalizuje się w:

 • świadczeniu usługi ochrony,
 • utrzymania czystości,
 • konfekcjonowania,
 • agencji zatrudnienia
 • audytów energetycznych.

Celem przygotowania strategii rozwoju było:

 1. Usystematyzowanie pracy w ramach prowadzonej działalności.
 2. Wyznaczenie szans i zagrożeń na rynku.
 3. Określenie czynników tworzących przewagę konkurencyjną firmy i tych które powinny być rozwijane aby zapewnić systematyczny rozwój.
 4. Określenie nowych działań rozwojowych- wytyczenie nowych celów krótkoterminowych.

Jeżeli firma prowadzi działalność w kilku obszarach to analiza strategiczna powinna zostać przygotowana dla każdego z rodzajów. Dokładne przeanalizowanie rynku jest podstawą do wyznaczenia kierunków rozwoju każdej firmy działającej na rynku. Strategia rozwoju nie może opierać się na wyobrażeniach zarządzających lecz na rzetelnych informacjach i wnioskach.

Zakres opracowania pt.: strategia rozwoju LESPIN sp. z o.o.

 1. Informacje wstępne
 2. Struktura organizacyjna i model biznesowy działalności
 3. Analiza makroekonomiczna PEST (czynnika politycznego/administracyjnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego/infrastrukturalnego
 4. Analiza mikroekonomiczna (Pięciu sił Portera)- jaka jest nasza konkurencja i jak zaspokaja potrzeby i oczekiwania klientów?
 5. Analiza konkurencyjności- jakie czynniki tworzą przewagę konkurencyjną firmy w stosunku do konkurencji na rynku?
 6. Analiza finansowa potencjału rynku- jaki jest nasz potencjał finansowy do rozwoju na rynku?
 7. Podsumowanie analizy strategicznej korzystając z modelu SPACE
 8. Wyznaczenie wizji rozwoju przedsiębiorstwa
 9. Cele strategiczne wyznaczane w stosunku do czterech perspektyw: rozwój, procesy biznesowe, relacje z klientami i finanse.
 10. Opis projektów i działań mających na celu realizacje wizji strategicznej
 11. Analiza finansowa rozwoju działalności: analiza kosztów, analiza przychodów, prognozowanie rozwoju spółki, ocena efektywności rozwoju, analiza wrażliwości na zmiany na rynku, analiza wskaźnikowa, analiza ekonomiczna itd.
 12. Harmonogram realizacji celów
 13. Podsumowanie i rekomendacje

Wyznaczenie celów strategicznych firmy nigdy nie jest łatwym zadaniem. Cele muszą być specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w horyzoncie czasowym. Gdy pracujemy na celach wspólnie z zespołem przygotowującym strategię równocześnie przygotowujemy scenariusz podobnie jak w teatrze.

Efekty pracy nad opracowaniem pt.: strategia rozwoju LESPIN:

 1. Spójny plan rozwoju działalności firmy opierający się na szansach na rynku oraz silnych stronach firmy.
 2. Cele strategiczne prowadzące do osiągnięcia wizji zarządu firmy. Cele zostały podzielone na działania krótkoterminowe, odpowiedzialne osoby, mierniki efektywności pracy i terminy kontrolne. W ten sposób została zapewniona najwyższa efektywność realizacji celów.
 3. Analiza i ocena konkurencyjności firmy z wyszczególnieniem czynników, które mogą tworzyć konkurencyjność firmy w przyszłości.
 4. Ocena efektywności finansowej inwestycji realizowanych w ramach działalności.
 5. Oferta inwestycyjna wykorzystania terenu inwestycyjnego.

Referencje: