Jak działałaby urząd i jednostki organizacyjne, gdyby jasno zostały wyznaczone  kierunek rozwoju i szczegółowy plan ich realizacji? Jak wzrosłaby motywacja pracowników gdyby widzieli przed sobą ambitne cele, wizje rozwoju samorządu i swój aktywny udział w tym planie.  Są to pytania które zadaje sobie każdy samorządowiec rozważający przygotowanie strategii rozwoju. Jakie korzyści mógłby osiągnąć, posiadając spójną i przemyślaną strategię rozwoju? Poniżej prezentujemy opis korzyści i harmonogram realizacji strategii.

Teraz jednak warto zweryfikować czym tak na prawdę jest strategia rozwoju. Otóż jest to:

 • Spójny sposób myślenia Władz samorządu i mieszkańców o jego przyszłości oraz  rozwoju.
 • Przemyślany sposób funkcjonowania i rywalizowania samorządu o inwestorów i mieszkańców,
 • Metoda zdobywania kapitału dla potrzeb zaspokojenia potrzeb mieszkańców samorządu.
 • Filozofia wykonywania czynności, procesów, obowiązków inaczej, a często bardziej efektywnie.
 • Skuteczna metoda osiągania wyznaczonych celów zgodnie z harmonogramem i budżetem, aby zrealizować określone efekty ekonomiczne.

Efektem pracy nad przygotowaniem strategii rozwoju są wszystkie korzyści zaprezentowane poniżej:

Samorząd to organizacja składająca się z wielu jednostek organizacyjnych, od których efektywności funkcjonowania zależy wizerunek i efektywność rozwoju całej jednostki. W przypadku urzędu gminy mówimy o takich jednostkach organizacyjnych jak: szkoły, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej itd. Wszystkie te jednostki mają dokładnie taki sam wpływ na jakość i skuteczność rozwoju gminy jak urząd gminy, dlatego też należy nimi zarządzać.

Tak jak w większości samorządów położony jest duży nacisk na efektywność pracy urzędu tak w przypadku jednostek organizacyjnych nie można mówić o takiej sytuacji. Efektem pracy nad audytem efektywności pracy jednostek organizacyjnych jest:

 • Analiza aktualnego stanu funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Cel jest osiągnięty poprzez: analizę danych statystycznych, spotkania z pracownikami, wywiady, ankiety, dyskusje, uczestniczenie w dniach pracy i inne metody służące zebraniu informacji.
 • Analiza istniejących celów rozwoju jednostek organizacyjnych i planów inwestycyjnych. Analiza celów krótkoterminowych i inicjatyw mających na zmierzających do realizacji wyznaczonych celów.
 • Diagnoza na temat aktualnego stanu jednostek organizacyjnych. Wyszczególnienie silnych i słabych stron, które powinny zostać rozwinięte i wyeliminowane.
 • Opinia na temat sposobu zarządzania jednostką, potencjału realizacji wyznaczonych celów, wymaganych zmian w sposobie działania i krytycznych czynników sukcesu.
 • Opis najważniejszych szans i zagrożeń dla przyszłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Wyszczególnienie działań mających na celu wykorzystanie szans i wyeliminowanie zagrożeń. Opis działań jest przygotowany we współpracy z pracownikami jednostki organizacyjnej.
 • Przygotowanie planu zarządzania jednostką organizacyjną i procesów kontrolnych pomiędzy jednostką a urzędem.

Słaby przepływ informacji lub jego brak jest jednym z głównych powodów zatrzymania rozwoju każdej organizacji. W przypadku samorządu taka sytuacja ma wpływ na niską efektywność wykonywania pracy i brak motywacji pracowników do skutecznego działania. Bardzo często powód jest do prozaiczny, otóż jest to brak zaangażowania kierowników referatów w proces zarządzania czyli: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę.

Wykonywanie tych zadań może być dość trudne dla osób, które nie są przygotowane do tego pełnienia funkcji zarządczej. Dlatego też przygotowujemy mapę procesów administracyjnych, która wkłada organizację i wszystkie jednostki na właściwe tory, a zarządzającym daje możliwość nimi zarządzania. Efektem pracy nad przygotowaniem mapy procesów administracyjnych jest:

 • Analiza aktualnego stanu funkcjonowania urzędu. Cel jest osiągnięty poprzez: analizę danych statystycznych efektywności funkcjonowania, spotkania z pracownikami, wywiady, ankiety, dyskusje, uczestniczenie w dniach pracy i inne metody służące zebraniu informacji.
 • Analiza istniejących celów rozwoju jednostek organizacyjnych i planów inwestycyjnych. Analiza celów krótkoterminowych i inicjatyw mających na zmierzających do realizacji wyznaczonych celów.
 • Diagnoza na temat aktualnego stanu urzędu. Wyszczególnienie silnych i słabych stron. Opis na temat obszarów działania i umiejętności które powinny zostać rozwinięte i wyeliminowane.
 • Warsztaty z zarządzania dla członków kadry zarządzającej – dyrektorów lub kierowników. Zaprezentowanie narzędzi do zarządzania i wprowadzenie rutyn do harmonogramu tygodnia.
 • Opracowanie mapy procesów administracyjnych dla każdego stanowiska pracy.
 • Opracowanie struktury każdej procedury istniejącej w urzędzie z wyszczególnieniem standardowego czasu ich realizacji i podstaw prawnych.
 • Warsztaty dla wszystkich pracowników urzędu na temat nowego systemu funkcjonowania wprowadzanych zmian i innych aspektów mapy procesów administracyjnych.

Jak samorząd komunikuje się z mieszkańcami? Jak zachęca mieszkańców do udziału w inicjatywach społecznych i wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez samorząd? To jeden z podstawowych obszarów działalności marketingowej samorządu. Do tego należy dodać jeszcze działalność promocyjną wszystkich jednostek organizacyjnych, których inicjatywy również skierowane są na mieszkańców.

Jednak tym obszarem działalności promocyjnej, który wzbudza największe emocje jest budowanie wizerunku samorządu wśród potencjalnych inwestorów. Zwiększanie ilości miejsc pracy i dobrobytu społecznego jest ważnym celem urzędu dlatego też dobra strategia marketingowa również jest ważnym obszarem działania.

Efektem pracy nad strategią marketingową samorządu jest:

 • Wyznaczenie celów szczegółowych realizacji kampanii marketingowej dla urzędu i jednostek organizacyjnych.
 • Opracowanie metod realizacji celów marketingowych oraz budżetu ich realizacji.
 • Zaprojektowanie, realizacja i dystrybucja materiałów promocyjnych.
 • Harmonogram wprowadzenia strategii marketingowej.
 • Realizacja działalności w zakresie PR-u.

Klientów

Zrealizowanych projektów

lat doświadczenia

Strategia rozwoju samorządu jest przygotowana dla urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych tworzących samorząd.

 • Urząd

 • Szkoła podstawowa

 • Gimnazjum

 • Biblioteka publiczna

 • Ośrodek pomocy społecznej

KORZYŚCI Z PRZYGOTOWANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA/GMINY/POWIATU? 

Jak działałaby Twoja firma gdyby jasno określić kierunki rozwoju i szczegółowy plan ich realizacji! 

Audyt sytuacji w urzędzie i jednostkach organizacyjnych

wykonany w celu oceny sił i słabości w każdym obszarze funkcjonowania oraz możliwości rozwoju

Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej samorządu

poprawiając tym samym skuteczność rywalizacji o względy mieszkańców i inwestorów.

Zwiększenie efektywności pracy urzędu i jednostek organizacyjnych

przez zaprojektowanie mapy procesów administracyjnych, mierników efektywności pracy i kierunków rozwoju.

Zwiększenie motywacji pracowników

poprzez wspólnie wypracowaną WIZJĘ rozwoju samorządu i scenariusz jej realizacji.

Opracowanie scenariusza rozwoju samorządu

w formie logicznego procesu koncentrującego uwagę pracowników urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych na poprawie jakości życia mieszkańców, ich zamożności i przygotowaniu do nadchodzących szans.

Utrwalenie relacji urzędu z mieszkańcami

poprzez konsultacje społeczne, spotkania z przedsiębiorcami, wywiady, rozmowy, ankiety i inne inicjatywy mające na celu uzyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Rozwój skuteczności realizacji celów strategicznych urzędu i jednostek organizacyjnych

poprzez zarządzanie zadaniami, odpowiedzialnościami pracowników, budżetem zgodnie z wyznaczonym harmonogramem realizacji strategii.

Zwiększenie zadowolenia mieszkańców i ich dobrobytu

mierzone poprzez poprawę zaangażowania społeczeństwa w inicjatywach samorządu i wzrost wartości średniego przychodu na jednego mieszkańca.

Revolution Slider Error: Slider with alias samorz not found.

Maybe you mean: 'METIS-Group-2' or 'METIS-Group-1' or 'Biznes-Plan-1' or 'Strategia-Rozwoju-1' or 'Inwestycje1' or 'Biznes-Plan-2' or 'Inwestycje2' or 'Wycena-Firm-1' or 'Home1' or 'Finanse1' or 'Kredyty-Hipoteczne-1' or 'Kredyty-Inwestycyjne-1' or 'Oferta-1' or 'Dla-deweloperów-1' or 'Dla-inwestorów-1' or 'Dla-firm-1' or 'Strategia-Rozwoju-2' or 'slider20' or 'slider19' or 'investments eng' or 'about'

NASZA PRACA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA/GMINY/POWIATU  

Jakie czynności wykonujemy, aby osiągnąć wyznaczone cele! 

 • Wyznaczenie celów przygotowania strategii rozwoju

 • Analiza strategiczna samorządu, urzędu i jednostek organizacyjnych.

 • Konsultacje z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych

 • Wyznaczenie pozycji strategicznej samorządu

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedsiębiorcami

 • Wyznaczenie wizji i celów strategicznych

 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedsiębiorcami

 • Wyznaczenie strategii rozwoju samorządu

 • Opracowanie harmonogramu realizacji strategii

 • Prezentacja strategii rozwoju przed mieszkańcami.

ETAP I: Wyznaczenie celów przygotowania strategii rozwoju.

 • Analiza potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
 • Opracowanie i zaprezentowanie propozycji współpracy z uwzględnieniem wyznaczonych celów.
  • Perspektywa rozwoju- Wydział Rozwoju Gminy, Wydział Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. (3-8 osób)
  • Perspektywa procesów administracyjnych– Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (3 osoby),
  • Perspektywa relacji z klientami- Wydział Oświaty, Promocji i Sportu, Urząd Stanu Cywilnego (3-5 osoby),
  • Perspektywa finansowa- Wydział Finansowo-Ekonomiczny (1-3 osoby).
  • Wyznaczenie terminów konsultacji i osób w nich uczestniczących. W trakcie prowadzenia konsultacji nad strategią rozwoju swój udział będą mieli również pracownicy nie biorący bezpośredniego udziału w pracy zespołu strategicznego.
  • Konsultacje z pracownikami jednostek organizacyjnych.
 • Przygotowanie harmonogramu pracy nad strategią i zatwierdzenie go przez Zleceniodawcę. Podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o poufności wszystkich materiałów/informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.
 • Wymienione dokumenty są  podstawą współpracy.

ETAP II: Analiza strategiczna samorządu, urzędu i jednostek organizacyjnych.

 • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych- 24 czynniki analizy).
 • Analiza uwarunkowań mikroekonomicznych (okolicznych samorządów, wpływu mieszkańców na samorząd i jednostki organizacyjne, udziału dostawców usług w tworzenie konkurencyjności oferty: 25 czynników analizy).
 • Analiza konkurencyjności samorządu na rynku (konkurencyjność marketingowa i biznesowa- 16 czynników).
 • Analiza finansowa urzędu i okolicznych samorządów.
 • Konsultacje z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych.
 • Podsumowanie wniosków z analizy strategicznej. Opracowanie opisu rekomendacji strategicznych i wniosków wyciągniętych z konsultacji z pracownikami, współpracownikami oraz partnerami biznesowymi.

ETAP III: Konsultacje z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych (warsztaty).

 • Przeprowadzenie pracowników przez proces logiczny analizy dzięki któremu pracownicy dochodzą do własnych wniosków z analizy.
 • Omówienie z pracownikami szans dla rozwoju Samorządu wynikających z sytuacji w regionie (na podstawie analizy strategicznej).
 • Wyznaczenie wspólnie z pracownikami silnych i słabych stron samorządu ( w tym wszystkich jednostek organizacyjnych), które zostały określone w trakcie konsultacji z pracownikami wszystkich szczebli organizacyjnych.
 • Zaprezentowanie pozycji strategicznej samorządu i omówienie faz wprowadzenia strategii
 • Omówienie kolejnego etapu przygotowania i wprowadzenia strategii

Etap IV: Wyznaczenie pozycji strategicznej

 • Opracowanie podsumowanie ocen poszczególnych czynników analizy strategicznej (ponad 100).
 • Wprowadzenie ocen strategicznych na model SPACE (Strategic Positioning And Action Evaliuation MATRIX).
 • Wyznaczenie pozycji strategicznej samorządu w stosunku do rynku i konkurencji.
 • Określenie faz wprowadzenia strategii i jej charakterystyki.
 • Opracowanie najważniejszych założeń strategicznych rozwoju samorządu w korelacji z szansami i zagrożeniami na rynku. Ważną częścią pracy w tym zakresie są warsztaty z pracownikami, dyskusje, ćwiczenia, burze mózgów, analizy i inne działania mające na celu opracowanie realnej pozycji strategicznej samorządu w stosunku do szeroko rozumianego rynku.
 • Opracowanie podsumowanie ocen poszczególnych czynników analizy strategicznej.

ETAP V: Konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

 • Konsultacje społeczne w formie ankiety skierowanej do wszystkich mieszkańców samorządu.
 • Konsultacje społeczne w formie ankiety skierowany do użytkowników jednostek organizacyjnych.
 • Konsultacje społeczne z przedsiębiorcami w formie spotkań indywidualnych.
 • Konsultacje społeczne z organizacjami poza rządowymi w formie spotkań indywidualnych.
 • Konsultacje społeczne w formie otwartej dyskusji na temat rozwoju samorządu.

ETAP VI: Wizja i cele strategiczne.

 • Wyznaczenie z Władzami urzędu na podstawie konsultacji społecznych wyobrażenia firmy za 5 lat (WIZJI).
 • Opracowanie krytycznych czynników sukcesu realizacji strategii (KCS).
 • Przeprowadzenie warsztatów z zespołem do przygotowania strategii rozwoju na temat wizji strategicznej.
 • Burza mózgów na temat celów długoterminowych, które muszą zostać zrealizowane, aby osiągnąć wizję.
 • Dyskusje i projektowanie: schematów (scenariuszy) rozwoju samorządu, narzędzi rozwoju samorządu,  konkurencyjności i innych obszarów szczególnie ważnych dla przedsiębiorstwa.
 • Opracowanie mapy celów strategicznych, relacji przyczynowo skutkowych między celami i ostatecznego scenariusza realizacji.

ETAP VII: Wyznaczenie strategii rozwoju firmy.

 • Przygotowanie mapy strategii- procesu logicznego realizowania celów. Opracowanie mapy ma znaczenie ponieważ kolejność realizowania zadań często wpływa na wyniki.
 • Wyznaczenie zadań, odpowiedzialności pracowników, mierników efektywności pracy, budżetu i efektów ekonomicznych realizacji celów w stosunku do każdego celu długoterminowego.
 • Opracowanie celów strategicznych w formie modelu Balanced Scorecard służącego do wprowadzenia strategii rozwoju.
  • Perspektywa rozwoju: jakie inwestycje należy zrealizować, aby zwiększyć jakość życia mieszkańców? Jak należy przygotować się na przyjęcie inwestorów, aby zwiększyć skalę realizowanych przez nich inwestycji? Ja poprawić jakość kształcenia? Jak przeciwdziałać problemom społecznym
  • Perspektywa procesów biznesowych: jakie procesy wprowadzić, aby zapewnić realizację celów strategicznych? Mapa procesu realizacji strategii powinna pokazać jak powstaje przewaga konkurencyjna Samorządu i jak można ją rozwinąć.
  • Perspektywa relacji z klientami: jakie są potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców? Jak zmieniają potrzeby mieszkańców? Jaka jest strategia marketingowa? Jak wpływamy na inwestorów publicznych i prywatnych? Jak rozwinąć konkurencyjność marketingową?
  • Perspektywa finansowa: jakie wyniki finansowe są naszą ambicją w perspektywie kolejnych 7 lat? Jak będziemy zarządzali naszymi wynikami finansowymi? Jak będziemy zarządzali realizacją strategii czyli budżetem i efektami ekonomicznymi realizacji celów?
 • W stosunku do każdego celu długoterminowego i szczegółowego zostaną określone: działania realizujące cel, osobę odpowiedzialną za zarządzanie celem, terminy kontrolne, miernik efektywności pracy, budżet realizacji celu i efekty ekonomiczne realizacji celu.
 • Budżet realizacji celu musi zostać zatwierdzony przez Władze Urzędu
 • Motywowanie pracowników i angażowanie ich do skutecznego wprowadzenia strategii rozwoju- indywidualne sesje coachingowe z pracownikami.

Etap VIII: Harmonogram realizacji

 • Opracowanie harmonogramu realizacji strategii rozwoju.
 • Przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji celów strategicznych dla każdej z perspektyw biznesowych.
 • Wyznaczenie terminów kontrolnych.

ETAP IX: Podsumowanie.

 • Podsumowanie wykonanje pracy, opracowanie dokumentu strategicznego i zaprezentowanie efektów przez Zarządem spółki.
 • W ramach podsumowania uczestniczymy w spotkaniach zespołu ds. realizacji strategii tak długo aż nie stanie się on w pełni samodzielny w procesie wprowadzenia celów strategicznych.

KLIENCI, OPINIE I ZREALIZOWANE PROJEKTY? 

Sukcesy naszych klientów są najlepszą rekomendacją! 

Gmina Pniewy
Gmina Mieścisko
ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o.
LESPIN sp. z o.o.
UWI Inwestycje S.A.
Przedsiębiorstwo ARI
Wielspin
Pango Polska
 • Wspólna praca przedstawicieli METIS GROUP z Zarządem oraz pracownikami firmy doprowadziła do otrzymania wyceny, która prezentuje realną i satysfakcjonującą nas wartość. Wyznaczona wartość uwzględnia składniki materialne i niematerialne majątku spółki. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą METIS GROUP.

  Logo Via Polonia METIS GROUP
  Jarosław Gorzelańczyk, Prezez Zarządu
 • Jeżeli właściciele przedsiębiorstwa chcą otrzymać wiarygodną informację na temat wartości spółki to wycena przygotowana przez METIS GROUP zapewni osiągnięcie celu. Jeżeli następny krok to sprzedaż części udziałów to firma METIS GROUP zapewni działania prowadzące do osiągnięcia celu.

  Krzysztof Koniecko, Prezes Zarządu
 • Dokument jest jasny, czytelny, przejrzysty, a co ważniejsze prezentuje realną wartość spółki. Przeprowadzona analiza strategiczna w sposób zwięzły scharakteryzowała sytuację na rynku, a wnioski z niej wyciągnięte znalazły swoje odzwierciedlenie w prognozach finansowych.

  Logo Coditor METIS GROUP
  Jarosław Gorzelańczyk, Prezes Zarządu
 • Biznes plan prezentował pozycję inwestycji w stosunku do konkurentów na rynku. Pierwszym etapem była analiza i ocena atrakcyjności terenu inwestycyjnego i konkurencyjności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowanego Biznes Planu.

  Logo Terra Promessa METIS GROUP
  Grzegorz Piasecki, Prokurent
 • Dokładna analiza finansowa połączona z harmonogramem pracy jest dla nas źródłem wartościowych informacji. Jesteśmy zadowoleni z otrzymanego opracowania. Polecamy firmę METIS GROUP za jej profesjonalizm i rzetelność wykonanej pracy.

  Logo Iter METIS GROUP
  Grzegorz Piasecki, Prezes Zarządu
 • Firma METIS GROUP jest firmą godną polecenia. Przygotowany przez nią projekt inwestycyjny jest bardzo pomocny na etapie przygotowania, organizowania i prowadzenia inwestycji.

  Jerzy Pawlak, Prezes Zarządu
 • Przygotowanie opracowanie pokazało sytuację na poznańskim rynku deweloperskim. Analizy i przedstawione wnioski były rekomendacją co do strategii rynkowej jaką należy obrać, aby podnieść atrakcyjność inwestycji w odpowiednich dzielnicach i obszarach Poznania.

  Logo UWI METIS GROUP
  Jacek Cenkiel, UWI Inwestycje S.A.
 • Michał Krzymiński, Właściciel
 • Firma METIS GROUP w pełni wywiązała się z powierzonego zadania. Strategia dokładnie i realnie usystematyzowała plan rozwoju firmy w perspektywie kolejnych pięciu lat działalności.

  Hieronim Nowak, Prezes Zarządu
 • Przygotowany dokument został bardzo pozytywnie odebrany przez Członków spółdzielni w efekcie w znacznym stopniu przyczynił się do uchwalenia 5 letniego planu strategicznego. Przygotowana analiza strategiczna odzwierciedlała sytuację na rynku i jej wpływ na sytuację finansową spółdzielni.

  Jacek Wichłacz, Prezes Zarządu
 • Przygotowany raport zawierał bardzo realną prognozę potencjału rozwoju rynku i ryzyk związanych z wejściem na rynek oraz uczestniczeniem w jego rozwoju. Analiza finansowa opierała się na realistycznych założeniach zaprezentowanych w bardzo nowoczesny i przejrzysty sposób. Całe opracowanie prowadziło do logicznej konkluzji i modelu biznesowego.

  Prezes Zarządu Dakar Holding sp. z o.o.
 • Przygotowany plan zarządzania jakością wpłynął bezpośrednio na podniesienie efektywności i jakości wykonywanej pracy. Przedstawione rozwiązania organizacyjne świadczyły o wiedzy i umiejętnościach zespołu METIS GROUP.

  Eugeniusz Skrzypczak, Główny Architekt