Strategia rozwoju Wielspin miała na celu rozwój konkurencyjności firmy, aby poprawić pozycję firmy na rynku i w pełni wykorzystać potencjał rozwoju. Było to dla nas jedno z najważniejszych i najambitniejszych zadań do wykonania do tego momentu prowadzenia działalności.

Z pewnością firma ma ogromny potencjał, a strategia rozwoju Wielspin miała oszlifować ten kamień, aby zrobić z niego diament na rynku. Aby zrealizować nasze zadanie zastosowaliśmy kilka narzędzi:

 • Przeprowadziliśmy wiele godzin konsultacji z pracownikami firmy.
 • Wykonaliśmy badania wśród klientów.
 • Poświęciliśmy ostatecznie dużo czasu na analizy, symulacje i dochodzenie do wartościowych wniosków.

Wynikiem naszej pracy jest strategia rozwoju Wielspin, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem Zarządu i Rady Nadzorczej. Ostatecznie zrealizowaliśmy wszystkie wyznaczone cele.

Opis spółki: Spółka specjalizuje się w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów wypoczynkowych i aktywnych weekendów. Jednostka jest właścicielem dwóch ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych w Wągrowcu i Puszczykowie. Oferuje wyjazdy do ponad 30 ośrodków w całej Polsce. WIELSPIN jest jednym z największych organizatorów turnusy rehabilitacyjnych w Polsce.

www.wielspin.pl

Zakres opracowania: 

 1. Informacje wstępne
 2. Struktura organizacyjna i model biznesowy działalności
 3. Analiza makroekonomiczna PEST (czynnika politycznego/administracyjnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego/infrastrukturalnego
 4. Analiza mikroekonomiczna (Pięciu sił Portera)
 5. Analiza marketingowa rynku: analiza marketingowa WIELSPIN i konkurencji.
 6. Analiza konkurencyjności
 7. Analiza finansowa
 8. Podsumowanie analizy strategicznej korzystając z modelu SPACE
 9. Wyznaczenie wizji rozwoju przedsiębiorstwa
 10. Cele strategiczne
 11. Opis projektów i działań mających na celu realizacje wizji strategicznej
 12. Harmonogram realizacji celów
 13. Podsumowanie i rekomendacje

Efekty:

 1. Wyznaczenie spójnego planu rozwoju działalności WIELSPIN
 2. Wprowadzenie nowych narzędzi działalności marketingowej
 3. Przygotowanie struktury organizacji pracy i oceny efektywności rozwoju

Referencje:

Referencje WIELSPIN