Perspektywy strategii rozwoju firmy

Strategia zrównoważonego rozwoju to taka strategia, która zapewnia równomierny rozwój wszystkich obszarów działalności firmy. Oznacza to, że cele strategiczne w jednym obszarze działalności firmy wpływają na zmiany organizacyjne w innych obszarach. W takiej sytuacji zmiany są wprowadzane równomiernie w organizacji i wyeliminowany jest problem szybszego rozwoju jednego obszaru firmy i wolniejszego rozwoju innych obszarów. Mówiąc typowo biznesowo oznacza to, że wzrost sprzedaży powoduje zwiększenie aktywności w zakresie produkcji, a także w zakresie projektowania nowych innowacyjnych produktów i usług, aby zaspokoić przyszły popyt. 

Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że najczęściej w pracy doradczej mamy do czynienie z trzema zachwianiami w zrównoważonym rozwoju firmy, a są nimi:

 1. Szybszy rozwój  konkurencyjności oferty w formie koncepcji przeksztalcanych na marketingowe bez uwzględnięcia potrzeby dostosowania procesu wytworzenia oferty (produktu lub usługi) do założeń koncepcyjnych.
 2. Szybszy rozwój procesów biznesowych zachodzących w firmie bez wspierania działań sprzedażowych.
 3. Szybszy rozwój działalności marketingowej prowadzącej do zwiększania ilości klientów bez rozwoju możliwości produkcyjnych.

Strategia zrównoważonego rozwoju eliminuje problemy organizacyjne i przyspiesza rozwój poprzez podział celów strategicznych wg. metody Balanced Scorecard na cztery perspektywy biznesowe: 

 • Perspektywa rozwoju: w tym obszarze tworzone są nowe plany rozwoju firmy. W ramach perspektywy rozwoju powinien być również wyznaczony plan tworzenia konkurencyjności firmy.

 • Perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych: to obszar który poprzez procesy i procedury administracyjne urealnia wprowadzenie celów wyznaczonych w poprzedniej perspektywie, a co ważniejsze uczestniczy w tworzeniu oferty cenionej przez klientów.

 • Perspektywa relacji z klientami: to obszar, który odpowiada za nawiązywania nowych relacji z klientami i utrzymywanie pozytywnych kontaktów ze starymi. Praca w tym obszarze polega na dostosowywaniu oferty do potrzeb i oczekiwań klientów i pozyskiwanie klientów.

 • Perspektywa finansowa: to obszar który odpowiada za utrzymywanie przychodów większych od kosztów, czyli za dyscyplinę finansową.

 Strategia zrównoważonego rozwoju z założenia powinna równomiernie rozwijać wszystkie obszary działalności. Jeżeli rozwój jest zrównoważony wtedy zarządzający mają poczucie wykorzystania wszystkich możliwości na rynku, praca przebiega harmonijnie, a przychody wzrastają. Każda firma składa się z czterech podstawowych obszarów biznesowych, którymi są:

Perspektywy biznesowe w realizacji strategii | METIS GROUP

Przychody są zawsze ostatnim elementem każdego procesu zachodzącego w firmie. Oznacza to, że przychody są generowane tylko wtedy gdy:

 • Plany rozwoju zwiększają konkurencyjność firmy na rynku.

 • Procesy biznesowe zapewniają największą sprawność funkcjonowania.

 • Firma posiada bardzo dobre relacje z klientami, oznacza to że klienci zaspokajają swoje potrzeby i oczekiwania poprzez usługę.

 • W efekcie przychody firmy wzrastają systematycznie dzięki wykorzystanym szansą na rynku i pełnej optymalizacji zasobów. 

etapach prowadzenia działalności, rozpoczynając od dostarczenia materiałów do produkcji, przez proces produkcji, dystrybucji, prowadzenie działań marketingowych, aż po nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami. Proces jest najlepiej zobrazowany przez model analizy procesów biznesowych przygotowany przez Profesora Harvard Business School Michaela Portera.