Warsztaty przygotowania wprowadzenia strategii rozwoju przeprowadziliśmy na Politechnice Poznańskiej dnia 27 i 29 listopada 2014 roku. W  trakcie warsztatów zawsze kładziemy nacisk na bardzo duże zaangażowanie uczestników. Zależy nam na ścisłej współpracy między uczestnikami. Naszym celem jest wytworzenie atmosfery rozwoju, tworzenia inicjatyw, kreatywnego myślenia, innowacji która musi wystąpić w trakcie przygotowania strategii rozwoju. Nawet na etapie przygotowania analizy strategicznej należy kwestionować sytuację na rynku, aby dostrzegać szanse dla rozwoju.

Zbudowanie atmosfery kooperacji i efektywnej komunikacji jest bardzo trudnym zadaniem. Jest to cel który wymaga doświadczenia w przygotowaniu strategii rozwoju. Było to szczególnie trudne zadanie w tym przypadku z uwagi na fakt, że studenci Politechniki Poznańskiej nigdy nie mieli styczności ze środowiskiem biznesowym, a co ważniejsze trudno jest im sobie wyobrazić jak firma funkcjonuje.

Warsztaty z przygotowania i wprowadzenia strategii rozwoju kładą nacisk na doskonalenie wiedzy biznesowej, aby przedsiębiorcy, członkowie rad nadzorczych, inwestorzy lub pracownicy działów rozwoju mogli spojrzeć z szerszej- strategicznej perspektywy na swoją działalność i rozwój firmy. Takie myślenie chcieliśmy zaszczepić w mentalności studentów.

Warsztaty są zakończone tzw. case study (studium przypadku) od którego rozwiązania zależy uzyskanie certyfikatu: Architekta Strategii Rozwoju. Po przygotowaniu opracowania studium przypadku uczestnicy przechodzą do kolejnego etapu egzaminacyjnego w trakcie którego prowadzimy dyskusję na temat zaprezentowanych rozwiązań strategicznych. Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatów powinien mieć świadomość, że strategia to proces ciągłego doskonalenia.

Warsztaty przygotowania wprowadzenia strategii rozwoju są również organizowane dla przedsiębiorstw które planują wprowadzenie strategii rozwoju. Niniejsze warsztaty są tak przygotowane, aby w ich trakcie pracownicy mogli samodzielnie opracować analizę strategiczną, wyznaczyć pozycje strategiczną firmy oraz określić cele strategiczne. Zadanie brzmi banalnie, ale przeprowadzenie przez wszystkie etapy pracy równocześnie wprowadzając wątpliwości i zastanowienie jest trudniejszym zadaniem. Jeżeli warsztaty są poprzedzone szczegółową analizą przedsiębiorstwa to proces wspólnej pracy może pokazywać pracownikom zupełnie inną perspektywę pracy.

Zyczymy naszym uczestnikom wielu sukcesów w rozwoju biznesu i motywujemy do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy!

Warsztaty strategia rozwoju