Warsztaty z przygotowania biznes planu zostały przeprowadzone dnia 13 i 15 listopada 2014 roku na Politechnice Poznańskiej. Była to kolejna inicjatywa METIS GROUP w zakresie rozwoju praktycznej wiedzy i umiejętności studentów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów chcących rozwinąć swoją praktyczną wiedzę w zakresie przygotowania procesu realizacji nowego biznesu. Warsztaty z przygotowania biznes planu kładą największy nacisk na omawianie wielu praktycznych przykładów firm które zrealizowały swoje cele biznesowe i tych którym się to nie udało. Praca w trakcie warsztatów opierała się na studium przypadku.

Oczywiście studenci uczestniczący w zajęciach byli zachęcani przez Trenera do opowiadania o swoich pomysłach biznesowych. Jeżeli pomysły biznesowe były w fazie przygotowania to uczestnik był motywowani do opracowania kompleksowego biznes planu dla własnej inwestycji.

Po przeprowadzeniu ćwiczeń i sprawdzeniu nabytych umiejętności uczestnicy którzy wywiązali się ze wszystkich wymagań certyfikatu otrzymują: Certyfikat Projektanta Biznes Planu, który potwierdza kwalifikacje w zakresie analizy strategicznej, tworzenia konkurencyjności biznesowej, opracowania założeń modelu biznesowego. Praktyczne podejście do warsztatów i tematyki pracy spotkało się z bardzo dużym zaskoczeniem ze strony uczestników ponieważ wielu z nich pierwszy raz słyszało o tak wielu przykładach odnoszących się do analizy strategicznej i wniosków z jej opracowania.

Ważną częścią pracy, szczególnie dla prowadzącego było pokazania silnego związku między wnioskami wyciągniętymi z analizy strategicznej, a celami realizacji inwestycji oraz sposobem zarządzania.

Ściśle analityczne umysły studentów doskonale poradziły sobie z procesem logicznym dochodzenia do wniosków na temat korelacji między ryzykami, a sposobem zarządzania inwestycją.

Warsztaty z przygotowania biznes planu zostały ocenione przez naszych uczestników i skomentowane na stronie: http://metisgroup.pl/szkolenia/realny-biznes-plan/

Zyczymy naszym uczestnikom wielu sukcesów w rozwoju biznesu i motywujemy do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy!

Certyfikat Projektant biznes planu- ukonczenia szkolenia przyklad PLWarsztaty biznes plan