Wsparcie dla firm

Pomożemy w rozwoju twojej firmy

Wsparcie dla firm sektora MSP

Wiele firm spotyka na drodze swojego rozwoju rozmaite przeszkody i trudności. METIS Group jest w stanie pomóc wszędzie tam, gdzie do ich pokonania wymagane jest strategiczne podejście oparte na wnikliwej analizie rynku oraz wewnętrznej organizacji firmy. Dla firm z sektora MSP świadczymy szereg usług, których celem jest poprawa konkurencyjności firmy na rynku oraz zwiększenie poziomu dochodów.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu przedsiębiorców na co dzień jest obarczonych dużą ilością obowiązków, w związku z czym nie znajdują już czasu na rzetelną analizę rynku, a także często brakuje im dystansu potrzebnego do właściwej oceny funkcjonowania własnej firmy. Zbyt optymistyczne założenia dotyczące wielkości przychodów oraz błędne wskazywanie problemów i/lub niewłaściwy dobór rozwiązań do ich przezwyciężenia to jedne z najczęstszych błędów popełnianych przez przedsiębiorców. Utrudniają one rozwój działalności, a w skrajnych przypadkach mogą zaważyć o konieczności zamknięcia firmy. Dlatego tak ważne jest aby decyzje istotne dla rozwoju firmy opierać na podstawie informacji i wniosków wynikających z rzetelnej analizy sytuacji. Korzystając z usług świadczonych przez METIS Group nasz klient otrzyma cenną wiedzę, która będzie stanowić jeden z głównych czynników pozwalających na odniesienie sukcesu w biznesie.

  • WIEDZA

    o sytuacji rynkowej i kondycji firmy wynikająca z rzetelnej analizy

  • SUKCES

  • ZAANGAŻOWANIE

    całego zespołu firmy w realizację przyjętej strategii

Wsparcie dla firm – co możemy zaoferować?

METIS Group do każdego klienta podchodzi indywidualnie. Oznacza to, że najpierw wnikliwie słuchamy i dopiero po tym etapie precyzujemy zakres naszej pracy. Ten zakres może zawierać wiele różnych elementów wchodzących w skład takich opracowań jak:

Motywowanie i wyznaczanie celów METIS GROUP

Korzyści ze współpracy z METIS Group:

Zwiększenie wartości przychodów i zysków

poprzez opracowanie logicznego budżetu realizacji celów strategicznych i efektów ekonomicznych wprowadzenia strategii rozwoju.

Rozwój skuteczności realizacji celów strategicznych

poprzez zarządzanie zadaniami, odpowiedzialnościami, miernikami efektywności pracy, budżetem i harmonogramem.

Utrwalanie relacji z klientami

zdobywanie nowych klientów, poszerzanie obszarów działania i tworzenie silnego wizerunku na rynku w wyniku wprowadzonej strategii marketingowej.

Opracowanie scenariusza rozwoju firmy

w formie logicznego procesu koncentrującego uwagę pracowników na najbardziej dochodowych działaniach
i tych priorytetowych.

Zwiększenie motywacji Członków Zarządu i Pracowników

poprzez wspólnie wypracowaną WIZJĘ firmy i scenariusz jej realizacji.

Zwiększenie przejrzystości i efektywności działania firmy

przez zaprojektowanie mapy procesów biznesowych, mierników efektywności pracy i kierunków rozwoju.

Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej firmy

poprawiając tym samym skuteczność rywalizacji z konkurentami o względy klientów.

Rozwój zdolności oceny ryzyka

wykorzystując mapę ryzyka biznesowego, aby uniknąć błędnych decyzji strategicznych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty