Konkurencja czy kooperacja METIS GROUP

Zarządzanie majątkiem a zaufanie, nie podlega żadnej wątpliwości, że osoby oczekujące wsparcia w zarządzaniu własnym majątkiem potrzebują osoby która jest powiernikiem i zaufanym doradcą. Sprzedawca który przy każdym spotkaniu stara się wcisnąć inny produkt inwestycyjny nie może zaspokoić potrzeb osoby posiadającej majątek ponieważ kieruje się tylko swoim interesem. Dlaczego? Ponieważ musi sprzedawać, żeby zarobić na swoje utrzymanie!

Jakie więc osoby nie muszą sprzedawać, a tym samym mogą się kierować wyłącznie interesem Inwestora Otóż, osoby które posiadają stabilne źródło przychodu, a tym samym nie „muszą”. Jest to grupa osób, która ma już doświadczenie w biznesie ponieważ posiadają stabilność. Również mogą się pochwalić określonymi dokonaniami w formie zrealizowanych inwestycji, osiągniętych celów lub przeprowadzonych transakcji. Co ważniejsze te osoby znają smak dochodzenia do wyznaczonych celów finansowych. To wszystko może być źródłem zaufania.

Dlaczego o tym piszę? Cel jest jeden, zależy mi na zaprezentowaniu usługi zarządzania majątkiem przez METIS GROUP jako usługę naturalnie wychodzącą z naszego modelu działalności.

Jakie są najważniejsze zasady usługi doradztwa w zakresie zarządzania majątkiem? Poniżej prezentuję podstawowe założenia:

  • WŁASNA ANALIZA: każdy inwestor może być pewny, że proponując inwestycję jako sposób lokowania kapitału wcześniej sami przeanalizowaliśmy ją pod względem ryzyka i opłacalności.
  • INWESTUJEMY Z INWESTOREM: przed zaproponowaniem inwestycji Klientowi zawsze wcześniej jako spółka zainwestowaliśmy w dany projekt wypracowany kapitał! Idziemy krok w krok z naszymi inwestorami, aby dzielić z nimi sukcesy.
  • TRANSPARENTNOŚĆ: pokazujemy opcje inwestycyjne oraz transparentnie mówimy o tym ile sami zaangażowaliśmy kapitału w dany projekt. W ten sposób chcemy pokazać, że w niego wierzymy. Dane mogą zostać potwierdzone przez umowy inwestycyjne oraz sprawozdanie finansowe spółki.
  • DŁUGOTERMINOWOŚĆ WSPÓŁPRACY: zależy nam na długoterminowym procesie współpracy. Budując zaufanie Inwestora chcemy realizować razem kolejne projekty. Wspólnym celem jest realizowanie racjonalnych zysków z zaangażowanego kapitału.

Zapraszamy do współpracy!