Zmiana MPZP oraz przygotowanie inwestycji to kolejne zlecenie którego realizację rozpoczynamy już dzisiaj. Zgodnie z naszą prognozą cała procedura będzie trwała do końca września 2018 roku. Naszym zadaniem (METIS GROUP) jest proprowadzenie całej procedury związanej ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze w którym klient posiada nieruchomość. Nasza praca jest wykonywana na podstawie ustaleń z biurem projektów architektonicznych- Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl).

Nasz czym polega nasza praca? Jaki jest zakres zadania?

 1. Analiza nieruchomości pod względem możliwości realizacji planowanego obiektu hotelowego.
 2. Przygotowanie dokumentów wraz z wnioskiem o zmianę MPZP.
 3. Opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej oraz zaprezentowanie jej przez Władzami Gminy oraz pracownią urbanistyczną.
 4. Przygotowanie bilansu mediów dla planowanego obiektu.
 5. Uzyskanie warunków przyłączeniowych dla planowanego obiektu.
 6. Przeprowadzenie innych konsultacji i doprowadzenie do uzgodnień stron.
 7. Uczestniczenie w konsultacjach realizowanych przez Gminę.
 8. Prowadzanie zmian do koncepcji architektonicznej zgodnie z sugestiami pracowni urbanistycznej i prowadzenie na ich podstawie konsultacji z władzami Gminy.
 9. Analiza finansowa projektu (kosztów realizacji, potencjalnych przychodów, analiza dynamiczna, analiza wskaźnikowa, długoterminowa analiza rentowności działalności hotelowej i inne analizy) dla obiektu hotelowego dla każdej z przygotowanych koncepcji. Zależy nam, na tym aby Inwestor znał wpływ zmian urbanistycznych na rentowność planowanej działalności. Wynika to z faktu, że zmiany założeń w zakresie np. powierzchni zabudowy, wysokości budynku itd. wpłyną na możliwości realizacyjne obiektu w zakresie powierzchni użytkowej która jest podstawą do przeliczenia rentowności inwestycji.
 10. Uzyskanie uchwały rady gminy w zakresie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 11. Przeprowadzenie konsultacji z instytucjami finansowymi w zakresie możliwości finansowania projektu, jego etapowania, zasad finansowania i innych parametrów cenowo jakościowych. Uzyskanie z banku warunków wstępnych finansowania inwestycji kredytem inwestycyjnym.
 12. Przedstawienie rekomendacji klientowi w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego w ostatecznie ustalonym kształcie, współpracy w zakresie realizacji lub sprzedaży terenu.
 13. Obsługa klienta na dalszych etapach realizacji inwestycji w zależności od decyzji inwestycyjnej.