Biznes plan budynek usługowy

.

METIS GROUP » 2016 » 04

Biznes plan budynek usługowy z przychodnią lekarską

Biznes plan budynek usługowy w Skórzewie to projekt konsultingowy który zakładał opracowanie standardowego biznes planu. Inwestor posiadał wieloletnią umowę najmu z firmą zarządzającą aptekami. Gabinety lekarskie w ramach obiektu zostaną wynajęte lekarzom specjalistom. Biznes plan zakładał przeprowadzenie analizy rynku- w szczególności konkurencji. W ramach wykonanej pracy przeanalizowano wszystkie jednostki apteczne w okolicy pod względem łatwości dojazdu, miejsc parkingowych przed budynkiem, okolicy gabinetów lekarskich i innych czynników charakteryzujących atrakcyjność. Następnie przeanalizowano gabinety lekarskie i prywatne jednostki medyczne. Analiza doprowadziła do rzeczowych wniosków, które następnie znalazły swoje odzwierciedlenie w modelu biznesowym inwestycji.

Biznes plan budynek usługowy z przychodnią lekarską – zakres pracy

Jaka jest różnica między budynkiem usługowym a przychodnią lekarską? Ostatecznie w budynku powstanie obiekt medyczny. W przypadku niniejszej inwestycji zaprojektowano obiekt który spełnia wszystkie wymogi stawiane przed budynkami służby zdrowia. Inwestor na etapie projektowania uwzględnił możliwość wynajęcia lokali usługowych pod działalność medyczną.

Niniejsza inwestycja pokazuje, że na etapie przygotowania projektu modelu biznesowego przed przygotowaniem projektu architektonicznego należy przygotować się na różne opcje rozwoju inwestycji. Zawsze na etapie przygotowania biznes planu zakładamy różne scenariusze rozwoju inwestycji pod względem wartości kosztów, wartości przychodów, terminu ponoszenia kosztów i realizacji przychodów. Również warto uwzględnić różne grupy docelowe klientów oraz ich potrzeby i oczekiwania. Aby najprościej zobrazować różnice można wskazać różne potrzeby najemcy którym jest gabinet lekarski i sklep spożywczy.

Praca nad biznes planem polega na wyszukiwaniu szans dla realizacji inwestycji. Na ich podstawie następnie przygotowany jest plan realizacji inwestycji podzielony na cele krótko i długoterminowe. Nadrzędnym celem biznes planu jest zapewnienie skutecznej realizacji inwestycji. Naszą pracę opieramy na posiadanym doświadczeniu wypracowanym w trakcie realizacji projektów budowlanych.

Biznes plan budynek usługowy z przychodnią lekarską – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Biznes plan butikowy budynek biurowy

Biznes plan butikowy budynek biurowy
METIS GROUP » 2016 » 04

Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centrum miasta. W początkowej fazie przygotowania tej inwestycji biurowej najważniejsza była kalkulacja finansowa budżetu realizacji. Inwestor posiadał ograniczony budżet na realizację siedziby swojej spółki. Analiza w tym zakresie nie może opierać się na mglistych założeniach albo na konkretnych wycenach. W tym przypadku oraz przeszliśmy do konkretnej wyceny firm budowlanych.

Biznes plan butikowy budynek biurowy – zakres opracowania

Butikowy budynek biurowy to  wybudowany od podstaw bądź zaadaptowany obiekt zaprojektowany z myślą o przeznaczeniu na siedziby firm. Budynek silnie wyróżniający się indywidualnym stylem i wysokim standardem wykonania.

Jak rozpocząć pracę nad biznes planem inwestycji biurowej?

Inwestycja biurowa jest na tyle specyficzna, że zmiana ceny jednostkowej najmu w znaczącym stopniu wpływa na rentowność inwestycji w okresie 10 lat. Informację o średnich stawkach najmu otrzymaliśmy w efekcie przeprowadzenia analizy strategicznej rynku. Warto uwzględnić analizę dynamiki na rynku w kontekście, wielkości popytu i podaży. W efekcie tej pracy można wyróżnić czynniki ryzyka dla realizacji inwestycji. Po opracowaniu analizy strategicznej konkurencji w okolicy inwestycji można przejść do prognozy przychodów. W tej części pracy nad biznes planem warto zastanowić się nad tym jak poszczególne obiekty wyróżniają się na rynku. Budowanie przewagi konkurencyjnej Zleceniodawcy to jeden z najważniejszych celów przyświecających działalności firmy konsultingowej. Wnioski z analizy strategicznej konkurencyjności poszczególnych obiektów mogą doprowadzić do wartościowych wniosków na temat wymaganych urozmaiceń w programie funkcjonalno-użytkowym projektu. Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego warto ocenić poziom dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść Inwestor aby wytworzyć przewagę konkurencyjną. Niniejsze koszty mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji. Należy je wszystkie wypisać w biznes planie i opisać, aby zakres poszczególnych pozycji kosztów był czytelny i sprecyzowany.

Co jest specyficzne dla inwestycji biurowych?

Specyfiką inwestycji biurowych jest długi okres amortyzacji budynku, czyli mówiąc kolokwialnie spłaty pożyczonego z banku kapitału. Na etapie przygotowania inwestycji najważniejsze jest dostosowanie struktury kosztów realizacji, aby koszt najmu był racjonalny w stosunku do lokalizacji inwestycji, jej tożsamości architektury, standardu wykończenia i innych czynników. Projekt architektoniczny powinien być przygotowany po przeprowadzeniu analizy strategicznej. Inwestycja budowlana ma to do siebie, że jej atrakcyjność wynika z jakości projektu koncepcyjnego, budowlanego i ostatecznie wykonawczego. Dobre biuro projektów, takie jak Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. potrafi dostosować program funkcjonalno-użytkowy oraz architekturę do celów biznesowych bez uszczerbku na funkcjonalności inwestycji. Jest to umiejętność którą trudno znaleźć w biurach architektonicznych.

Biznes plan powinien uwzględniać wszystkie szanse i zagrożenia dla powodzenia realizacji inwestycji.

Doradca kredytowy w inwestycji butikowej

W tym przypadku możliwość uzyskania kredytu przez spółkę w dużym stopniu zależy od wyników finansowych podmiotu realizującego inwestycję. Oczywiste jest, że spółka planująca budowę własnego biurowca powinna być w dobrej kondycji finansowej. Istnieją jednak różne modele biznesowe realizacji takiej inwestycji które mogą bardzo korzystnie wpłynąć na zdolność kredytową, czyli zdolność spłaty kredytu. Zapraszamy!

Biznes plan butikowy budynek biurowy – inne realizacje

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu to kolejny biznes plan który przygotowaliśmy dla spółki dew…

Biznes plan biurowiec Warszawa
Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa to projekt doradczy który został przygotowany dla Inwestora działając…

Biznes plan butikowy budynek biurowy
Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centr…

Biznes plan Dom studencki

Inwestycja w akademik-biznes plan

Biznes plan Dom studencki

Kolejnym zrealizowanym projektem był biznes plan dom studencki. Dokładnie w połowie 2015 roku przygotowaliśmy biznes plan inwestycji budowlanej polegającej na realizacji domu studenckiego. Lokalizacja inwestycji to Poznań z uwagi na duży potencjał miasta, aby stać się centrum akademickim o znaczeniu ogólnopolskim. Nieruchomość położona w bliskiej odległości od kampusu akademickiego Morasko należącego do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biznes plan Dom studencki – zakres pracy

Ważnym elementem projektu jest jego wykonanie. Inwestor zakłada realizację inwestycji z gotowych modułów kontenerowych. Korzyścią jest szybka realizacji i wysokiej klasy standaryzacja jednostek mieszkalnych jak to ma miejsce w krajach zachodnioeuropejskich takich jak Francja, Niemcy czy też Wielka Brytania.  Biuro projektów Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (www.ari.com.pl) przeprowadziło szczegółową analizę europejskiego rynku domów studenckich i na jej podstawie zaprojektowali dom studencki w Poznaniu. Zleceniodawcy zależało na prostej architekturze i dużej funkcjonalności. Nadrzędnym celem inwestycji było maksymalizowanie zysków. Biznes plan Dom studencki to projekt dla którego analiza finansowa była przygotowana dla perspektywy 10 lat prowadzenia działalności. Nasza usługa konsultingowa dostarczyła zleceniodawcy kompleksową informację na temat szans i zagrożeń wynikających z realizacji projektu. W trakcie przygotowania opracowaliśmy kompleksowy model biznesowy, który może zostać przełożony na inne projekty domów studenckich. Aktualnie trwają prace nad wyborem terenu pod realizację kompleksu akademickiego.

Zapraszamy do współpracy polecamy Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl). Zapoznaj się z naszą ofertą opracowania biznes planu dla inwestycji deweloperskiej.

Biznes plan Dom studencki – inne realizacje

Biznes plan hotel Szklarska Poręba
Biznes plan hotel Szklarska Poręba

Biznes plan hotel Szklarska Poręba został przygotowany dla Inwestora planującego zakup nierucho…

Analiza opłacalności Hotel Remes

Analiza opłacalności Hotel Remes to zadanie które polegało na przeprowadzeniu audytu finansoweg…

Biznes Plan Condohotel w Rewalu

Biznes plan Condohotel w Rewalu (zapraszamy do odwiedzenia strony www.rewal.pl)  to drugi projekt de…

Inwestycja w akademik-biznes plan
Biznes plan Dom studencki

Kolejnym zrealizowanym projektem był biznes plan dom studencki. Dokładnie w połowie 2015 roku przygo…

Biznes plan Hotel Świnoujście

Biznes plan Hotel Świnoujście to pierwszy biznes plan przygotowany dla działalności hotelowej. Inwes…

Biznes plan osiedle mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna ul. Rembertowska METIS GROUP
METIS GROUP » 2016 » 04

Biznes plan osiedle mieszkaniowe wielorodzinne

Biznes plan osiedle mieszkaniowe wielorodzinne w Poznaniu przy ulicy Rembertowskiej to kolejna realizacja deweloperska dla której przygotowaliśmy dokumentację biznesową, której ostatecznym celem było pozyskania kredytu inwestycyjnego. Firma METIS GROUP miała przyjemność realizacji kompleksowego biznes planu. Biznes plan przygotowany dla firmy Via Polonia S.A. Finalnie świadczyliśmy dla spółki usługę jako doradca kredytowy, ale nie jako pośrednik kredytowy.

Biznes plan osiedle mieszkaniowe wielorodzinne – najważniejsze zadania

Inwestycja składa się z sześciu budynków o łącznej powierzchni około 7’500,00 metrów kwadratowych. Biznes plan inwestycja wielorodzinna przy ulicy Rembertowskiej miał na celu weryfikację wszystkich założeń biznesowych i organizacyjnych inwestycji. W efekcie przeprowadzenia procesu analitycznego biznesowego została opracowana analiza finansowa prezentująca wszystkie założenia inwestycyjne. Strona internetowa: http://pogodnyskwer.pl/pl/start prezentuje najważniejsze informacje na temat inwestycji. Inwestycja miała również swoje stoisko reklamowe na ostatnich targach mieszkaniowych w Poznaniu.

Pracownia architektoniczna CDF Architekci doskonale zaprojektowała zespół budynków i struktury mieszkań. Inwestycja charakteryzuje się nowoczesną architekturą i doskonałą funkcjonalnością. Można by wymieniać wiele atutów inwestycji ostatecznie i tak ostateczny klient oceni je z własnej perspektywy. W trakcie przygotowania biznes planu dążyliśmy do jak najbardziej obiektywnej oceny inwestycji. W celu zebrania większej ilości informacji uczestniczyliśmy w targach mieszkaniowych. Nasze obserwacje doprowadziły do wniosku, że stoisko Pogodnego Skweru cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających. Można się nawet pokusić stwierdzeniem, że było ono oblegane. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:  http://pogodnyskwer.pl/pl/start

Biznes plan osiedle mieszkaniowe wielorodzinne – inne realizacje

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes Plan inwestycja deweloperska
Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestyc…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź
Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennic…

Biznes plan inwestycja apartamentowa
Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentac…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu…

Biznes plan osiedle mieszkaniowe
Biznes plan osiedle mieszkaniowe

Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin to kolejny projekt…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa

Biznes plan Inwestycja mieszkaniowa Balonowa to projekt deweloperski przygotowany dla firmy dewelope…

Biznes plan inwestycji deweloperskiej
Biznes plan inwestycji deweloperskiej

Biznes plan inwestycji deweloperskiej został przygotowany dla poznańskiej firmy deweloperskiej Terra…

Biznes plan budynek mieszkaniowy

Inwestycja mieszkaniowa z uslugami w parterze ul. Sikorskiego
METIS GROUP » 2016 » 04

Biznes plan budynek mieszkaniowy

Biznes plan budynek mieszkaniowy wielorodzinny z usługami w parterze to kolejna inwestycja zrealizowana dla spółki deweloperskiej z Poznania. Inwestycja zostanie zrealizowana w Poznaniu przy ulicy Sikorskiego. To kolejny projekt który zrealizowaliśmy dla wiodącej polskiej firmy deweloperskiej. Inwestycja jest zlokalizowana na poznańskiej Wildzie w bliskiej okolicy rynku Wildeckiego. Jest to doskonała lokalizacja pod inwestycję mieszkaniową z uwagi na szybki dojazd do centrum miasta, budynków biurowych takich jak Andersia Business Centre, centrum handlowego Stary Browar, jednostek oświatowych takich jak: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i Politechnika Poznańska. Projekt koncepcyjny został opracowany przez poznańskie biuro projektów architektonicznych CDF Architekci.

Biznes plan budynek mieszkaniowy – zakres pracy

Zabudowa zakłada realizację siedmio-kondygnacyjnego budynku w którym pierwsza kondygnacja została przewidziana pod powierzchnie handlowo usługowe. Biznes plan przewidział kompleksowe przygotowanie organizacyjne inwestycji na podstawie przedstawionych przez Inwestora wymagań. Inwestycja posiada ogromny potencjał rozwoju ze względu na lokalizację, silną tożsamość stworzoną na etapie realizacji projektu koncepcyjnego oraz doskonale przemyślanej struktury mieszkań. W trakcie przygotowania usługi konsultingowej wszystkie czynniki tworzące konkurencyjność inwestycji były omówione z Inwestorem. Przygotowana przez nas usługa doradcza doprowadziła do rzeczowych wniosków i rekomendacji, które zostały przedstawione Zleceniodawcy. Jest to jedna z ostatnich lokalizacji na Wildzie dlatego też można powiedzieć o unikatowym charakterze inwestycji.


Zapoznaj się z naszą ofertą opracowania biznes planu dla inwestycji deweloperskiej: biznes plany i studium wykonalności. Realizujemy dla naszych klientów biznes plany inwestycji oraz strategie marketingowe. Drugim etapem współpracy jest bardzo często doradztwo kredytowe. Jako doradca kredytowy pomagamy Inwestorowi w procesie pozyskania kredytu inwestycyjnego lub deweloperskiego. Dla Inwestorów którzy posiadają nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i komercyjną opracowaliśmy ofertę w zakresie doradztwa biznesowego polegająca na kompleksowej realizacji inwestycji od momentu przygotowania koncepcji architektonicznej aż po oddanie do użytkowania i rozliczenia zysków. Jesteśmy firmą konsultingową, która wykonuje kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.

Biznes plan budynek mieszkaniowy – inne realizacje

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes Plan inwestycja deweloperska
Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestyc…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź
Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennic…

Biznes plan inwestycja apartamentowa
Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentac…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu…

Biznes plan osiedle mieszkaniowe
Biznes plan osiedle mieszkaniowe

Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin to kolejny projekt…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa

Biznes plan Inwestycja mieszkaniowa Balonowa to projekt deweloperski przygotowany dla firmy dewelope…

Biznes plan inwestycji deweloperskiej
Biznes plan inwestycji deweloperskiej

Biznes plan inwestycji deweloperskiej został przygotowany dla poznańskiej firmy deweloperskiej Terra…

Inwestycja mieszkaniowa Chorzów METIS GROUP
Biznes Plan Inwestycja Mieszkaniowa Chorzów

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna Chorzów to projekt doradczy, którego celem było ko…