Biznes Plan Park Handlowy Wisła

Biznes Plan Park Handlowy Wisła
METIS GROUP » 2017 » 03

Biznes Plan Park Handlowy Wisła

Biznes plan park handlowy Wisła to projekt stworzony dla powstającego obiektu komercyjnego zlokalizowanego w Wiśle, w województwie śląskim. Inwestorem realizującym tą inwestycję jest firma Vertano, uznany deweloper, posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych powierzchni handlowych. Po ukończeniu, obiekt będzie oferować powierzchnię przeznaczoną w całości pod wynajem. Na etapie prac nad projektem większość tej powierzchni była już zarezerwowana, zaś największym najemcą był niemiecki dyskont spożywczy Lidl.

Biznes Plan został zlecony przez inwestora w celu posiadania wszechstronnego opracowania, które będzie mogło stanowić na dalszym etapie podstawę do wnioskowania o pozyskanie kredytu inwestycyjnego.

Biznes Plan dla projektu „Park Handlowy – Wisła” został przygotowany w oparciu o kompleksową analizę dokumentacji dostarczonej przez inwestora. Wisła jest miastem niewielkim, ale bardzo popularnym turystycznie. Ten właśnie aspekt – ilości turystów przybywających tam spędzić swój czas wolny – został gruntownie przebadany, a następnie wzięty pod uwagę w analizie finansowej będącej częścią biznes planu.

Biznes Plan Park Handlowy Wisła – opis zadania

W ramach prac nad omawianym Biznes Planem wykonaliśmy szereg działań, których celem było uzyskanie ostatecznie rzetelnego dokumentu, który w bardzo kompleksowy sposób porusza wszelkie kwestie mające wpływ na powodzenie realizacji całej inwestycji. Działania te objęły m.in:

  • Analizę formalną inwestycji czyli dokumentów jak: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie (w zależności od etapu przygotowania inwestycji). Ponadto warunki/umowy przyłączeniowe od gestorów sieci, akt notarialny zakupu, list intencyjny najmu/umowę najmu i inne dokumenty.
  • Analizę budowlaną czyli analizę dokumentacji budowlanej złożonej do pozwolenia na budowę, oględziny stanu technicznego inwestycji. Ponadto harmonogram nakładów jakie należy ponieść, aby budynek utrzymał swoją wartość i inne działania mające na celu ocenę ryzyka budowlanego.
  • Analizę strategiczna czy analizę rynku najmu, konkurencji na rynku, preferencji klientów, zmiany rynku. Ponadto wykonano prognozę na temat rozwoju rynku i innych czynników które mogą być źródłem wartościowych danych uwierzytelniających wnioski końcowe.
  • Analizę finansową czyli ocenę aktualnej sytuacji finansowej, symulację ewentualnych zmian w sytuacji finansowej pod wpływem nieoczekiwanych sytuacji. Ponadto analizę wrażliwości inwestycji i inne analizy prezentujące prognozowaną przyszłość projektu.

Biznes Plan Park Handlowy Wisła – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes Plan park handlowy Poznań

METIS GROUP » 2017 » 03

Biznes Plan park handlowy Poznań

Biznes Plan park handlowy Poznań to projekt w którym byliśmy odpowiedzialny za przygotowanie kompleksowej dokumentacji biznesowej dla potrzeb pozyskania kredytu inwestycyjnego (doradca kredytowy) na realizację procesu budowy. Nasze zadanie polegało na sprawdzeniu wszystkich dokumentów formalno prawnych, dokumentacji projektowej oraz innych założeń przygotowanych przez Inwestora dla potrzeb oceny ryzyka inwestycyjnego oraz przygotowania biznes planu inwestycji. Efektem pracy był biznes plan, który następnie wspólnie z wnioskiem kredytowym i wymaganymi załącznikami został złożony do banku w celu pozyskania kredytu dla inwestycji (kredyt dla firm). Zleceniodawcą była firma Koncept Real Estate.

W przypadku obiektów handlowo-usługowych który jest realizowany z przeznaczeniem na sprzedaż w trakcie lub po wybudowaniu ważne jest wynegocjowanie niskiej stawki prowizji od wcześniejszej spłaty. Preferencyjnie wartość tej prowizji powinna wynieść 0%. Ostatecznie Inwestor nie wie w którym momencie pojawi się kupujący gotowy zapłacić za projekt oczekiwaną cenę sprzedaży dlatego też finansowanie przyjmuje formę kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Należy pamiętać że wartość wskaźnika LTV (loan to value ratio) nie powinien wynosić więcej niż 75% (bezpiecznie przyjmując). Dodatkowo w trakcie procesu najmu obiektu wartość wskaźnika DSCR (stopnia pokrycia długu) powinien wynieść więcej niż 1,2.

Biznes Plan park handlowy Poznań – zakres pracy

Warto w tym miejscu zaznaczyć że do wartości długu wlicza się ratę kapitałową i odsetkową, a nie tak jak chociażby w rachunku zysków i strat jedynie ratę odsetkową. Jeżeli firma prowadzi działalność operacyjną, czyli nie jest to spółka celowa to należy do wartości długu doliczyć leasingi oraz raty odsetkowe od np. emisji obligacji. W analizie finansowej należy uwzględnić inne wskaźniki typowo finansowe oraz wskaźniki ryzyka inwestycyjnego. Cały proces analityczny jest zwieńczony analizą dynamiczną projektu czyli WACC, IRR i NPV (skróty zostaną omówione w kolejnych publikacjach w zakładce aktualności). Na samym końcu dobra informacja jest tak, że jeżeli wszystkie założenia finansowe i organizacyjne zostaną pozytywnie zweryfikowane przez analityka finansowego z banku tonależy spodziewać się pozytywnej decyzji kredytowej. Składanie wyjaśnień do dokumentacji kredytowej należy do zadań doradczy finansowego. Jako kancelaria doradcza wspieramy naszych klientów na etapie pozyskania kredytu dla firm oraz kredytów inwestycyjnych.

Biznes Plan park handlowy Poznań – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…