Aktualności

METIS GROUP » Aktualności

Aktualności w naszym butiku inwestycyjnym 🙂

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale zakres świadczonych usług jest niezmienny. Cały czas przygotowujemy biznes plany dla inwestycji budowlanych oraz świadczymy usługi jako doradca kredytowy i doradca inwestycyjny! Zapraszamy do współpracy! Jesteśmy w nowym miejscu od 01.01.2023 roku więc prosimy o kierowanie całej … Dowiedz się więcej

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Metody  zostały podzielone na sześć grup: majątkowe, dochodowe, mieszane, porównawcze, kreowania wartości i opcji.  Najważniejszymi strumieniami rozwoju metod wyceny przedsiębiorstw była wycena metodą majątkową i dochodową. Metoda majątkowa polega na rynkowym oszacowaniu wartości wszystkich składników majątku, natomiast nurt dochodowy wyznacza wartość na podstawie zdolności firmy … Dowiedz się więcej

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa jest oparta na zdolności przedsiębiorstwa do kreowania przyszłych przychodów (zysku, przepływów pieniężnych), dyskontowanych według stopy procentowej uwzględniającej ryzyko. Metoda dochodowa w przeciwieństwie do innych metod skupia się na czynnikach niematerialnych decydujących o sukcesie firmy tj. wiedza, doświadczenie, know-how itd.  Warto zwrócić uwagę, że dyrektor finansowy przygotowujący … Dowiedz się więcej

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależności od celu jest przygotowania. Dla udziałowcy chcącego sprawdzić efektywność zarządzania kadry managerskiej będzie ona pełniła funkcję kontrolną, natomiast dla udziałowca którego celem jest sprzedaż udziałów będzie ona pełniła funkcję informacyjną. Jednak w przypadku gdy udziałowiec już ma potencjalnego … Dowiedz się więcej

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą na jednej karce papieru uzyskać cały zestaw informacji na temat tego co konkretnie oferujemy. „Nie mam czasu na czytanie długich opracowań!” Oczywiście, mamy dla Państwa przygotowany krótki opis naszej działalności. Zapraszamy do lektury.

Wycena firm | METIS GROUP
Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw zakładają, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki majątku firmy, a nie zorganizowana jego całość. Dlatego też, wartość firmy jest obliczana jako suma wszystkich wartości majątku np. nieruchomości, maszyn, środków transportu i innych elementów.  Metody majątkowe nie uwzględniają korzyści wynikających z posiadania tego majątku, możliwości jego wykorzystania, efektywności wytworzenia itd. Wycena wartością … Dowiedz się więcej

Jaki jest cel opracowania biznes planu?

Jaki jest cel opracowania biznes planu? Otóż, całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się do wyjazdu np. na wakacje w celach służbowych czy po prostu rekreacyjnego. Przygotowanie inwestycji budowlanej lub deweloperskiej jako zadanie dużo większej wagi wymaga poświęcenia większej ilości czasu i wysiłku. Biznes plan jest dokumentem który powinien weryfikować opłacalność inwestycji w efekcie przeprowadzonej analizy … Dowiedz się więcej

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego
Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? -pytanie jest zaskakująco proste. Każdy z nas ostatecznie zastanawia się jaką funkcję będzie spełniał zewnętrzny dyrektor finansowy w mojej firmie. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ tak jak księgowa zajmuje się księgowością, agencja marketingowa – marketingiem, kancelaria prawna kwestiami prawnymi prowadzenia biznesu tak samo zewnętrzny dyrektor finansowy zajmuje się wszystkimi … Dowiedz się więcej

Jakie korzyści przyniesie zatrudnienie Zewnętrznego Dyrektora Finansowego?
Jakie korzyści przyniesie zatrudnienie Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Jakie są korzyści zatrudnienia Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? Jeżeli zajmowanie się kwestiami finansowymi zajmuje Ci zbyt wiele czasu? Jeżeli współpraca z bankami jest dla Ciebie irytująca? Jeżeli przygotowanie planów finansowych na przyszłe miesiące, kwartały lub lata jest dla Ciebie dużym obciążeniem organizacyjnym? Jeżeli jest wiele innych kwestii finansowych którymi nie chcesz się zajmować to wygląda na to, że … Dowiedz się więcej

Zmiana adresu firmy

Witam serdecznie, Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniamy siedzibę firmy na ul. Krasińskiego 16, 60- 830 Poznań. Prosimy od 15.03.2022 roku kierować całą korespondencję na wskazany powyżej adres. Pozdrawiamy serdecznie,

Etap 5: Analiza SWOT
ETAP V: Prognoza SWOT

ETAP V: Prognoza SWOT, czyli potocznie nazywana analiza SWOT, która odnosi się do wyznaczenia szans i zagrożeń aktualnie występujących na rynku (w środowisku konkurencyjnym). Prognoza w analizie SWOT odnosi się do wyznaczenia szans i zagrożeń które aktualnie istnieją na rynku, ale także te które mogą powstać w przyszłości. Kwintesencją pracy na modelu SWOT jest chęć przewidzenia tego … Dowiedz się więcej

Analiza finansowa inwestycji
ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej.

ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej oraz analizy wrażliwości inwestycji na zmiany najważniejszych pozycji kosztowych oraz przychodowych. W analizie finansowej najważniejsze jest realne przedstawienie przyszłości firmy/inwestycji pozostawiając emocje na boku, porzucając „hura optymizm” i podchodząc do projektu „na poważnie”. Przyjęcie błędnych założeń na tym etapie może doprowadzić do powstanie problemów w trakcie realizacji, … Dowiedz się więcej

Etap IX: Harmonogram realizacji

Etap IX: Harmonogram realizacji , czyli harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji to jeden z najważniejszych dokumentów powstałych w efekcie pracy nad biznes planem. Harmonogram powinien czytelnie prezentować sposób realizacji inwestycji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wszystkich działań realizowanych na każdym etapie pracy. Jeżeli np. w 2 kwartale realizacji inwestycji powinni być sprzedanych 35% mieszkań przy zaangażowaniu … Dowiedz się więcej

Pozycja strategiczna wizja, misja, cele
ETAP VI: Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy oraz celów strategicznych

ETAP VI: Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy oraz celów strategicznych to etap w którym wybiegamy w przyszłość. Wyznaczamy w tej części cele które spółka ma zrealizować w trakcie realizacji inwestycji oraz rozwoju w zakresie innych projektów. Wyznaczone cele powinny być realne, określone względem osi czasu, mieć określony budżet oraz przypisane osoby odpowiedzialne za ich realizację. Ważnym … Dowiedz się więcej

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego.

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego. Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego odnosi się do sposobu prowadzenia działalności operacyjnej dzisiaj i w przyszłości. Dlaczego należy zaprojektować model biznesowy spółki lub inwestycji? Otóż po przeprowadzeniu analizy rynku i analizy konkurencji można dojść do wniosku, że rywale inaczej/lepiej prowadzą działalność od nas. Wtedy należy zmienić sposób prowadzonej działalności poprzez … Dowiedz się więcej

Diagnoza strategiczna rynku
ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego

ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego to część biznes planu której celem jest przeanalizowanie konkurencji w kontekście ich działalności na rynku. W tym zakresie można poddać analizie takie elementy jak ilość realizowanych projektów, cena sprzedaży mieszkań, zróżnicowanie mieszkań, stosowane metody promocji oferty, jakość wykonania budynku i inne. Wszystkie wnioski wyciągnięte z analizy konkurencji powinny zostać wykorzystane … Dowiedz się więcej

Diagnoza strategiczna rynku
ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji to etap którego celem jest ocena rynku w kontekście szans i zagrożeń dla prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności biznesowej. Nie możliwości aby wyznaczyć realne cele strategiczne, plan prowadzenia inwestycji czy też koszty przez przeprowadzenia analizy w tym zakresie. Chociażby analiza kosztu dostawy usług ma duże znaczenie dla jakości biznes … Dowiedz się więcej

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy to podstawowe opracowanie opisujące inwestycję pod kątek funkcji, wykorzystanej technologii budowy, założeń czasowych realizacji która następnie mają zostać uwzględnione w projekcie architektonicznym. Jest on przygotowany na podstawie analizy projektów konkurencyjnych i warunków opisanych w Decyzji o warunkach zabudowy. Program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zleceniodawcy na temat zadania budowlanego np.: struktura budynku, struktura mieszkań, wielkość mieszkań, elementy wykończenia … Dowiedz się więcej

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.
ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu, to wstęp do pracy nad biznes planem. Na tym etapie pracy analizujemy nieruchomość, oczekiwania i potrzeby Zleceniodawcy. Naszym celem jest przedstawienie możliwości w zakresie współpracy oraz metody ich realizacji.

Nowe biuro Elizy Orzeszkowej
Nowa siedziba METIS GROUP

Nowa siedziba METIS GROUP  w związku z rozwojem działalności Zarząd spółki podjął decyzję o przeniesieniu siedziby spółki do nowej lokalizacji w Poznaniu przy ulicy Elizy Orzeszkowej 5. Zapraszamy do odwiedzenia nowego biura aktualnych i przyszłych klientów.   Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradcy kredytowego. 

Budma 2018 czyli nasz rynek usług oraz pasji

Budma 2018 czyli nasz rynek usług oraz pasji- budownictwo jest tym co podnosi ciśnienie krwi i powoduje, że czujemy dreszczyk przygody. Każdy kolejny projekt musi być perfekcyjnie przygotowany dlatego czerpiemy wiedzę od wystawców w trakcie Budmy! W dniach od 30.01 do 02.02.2018 roku Poznań stał się ogólnopolską stolicą budownictwa. Nie trzeba nikomu związanemu z branżą … Dowiedz się więcej

Biuro CK Zamek Poznań
Biuro CK Zamek Poznań

Biuro CK Zamek Poznań- Witamy i zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej nowej siedziby firmy w Zamku Cesarskim w Poznaniu. Wprowadziliśmy się do nowego biura na początku września. Jak to bywa w trakcie przeprowadzek na kilka dni musieliśmy odstawić obowiązki dnia codziennego. Zajęcie którym jest organizowanie nowego miejsca pracy silnie pobudza kreatywność. Każdy kto przechodził przez ten … Dowiedz się więcej

Gazeta wyborcza M2- rynek deweloperski Marek Krzyminski 1
Gazeta Wyborcza o nas pisze!

Gazeta Wyborcza o nas pisze! W dodatku do Gazety Wyborczej o nazwie M2 poświęconej rynkowi deweloperskiemu opublikowano wywiad z Markiem Krzymińskim, właścicielem METIS GROUP i przedstawicielu Alstal Grupa Budowlana. Nazwali nas nową wielką siłą budowlaną na kujawsko-pomorskim rynku deweloperskim. Firma Alstal Grupa Budowlana we współpracy z Markiem Krzymińskim przygotowała się do rozpoczęcia działalności deweloperskiej. Właściciel … Dowiedz się więcej

Gazeta wyborcza M2- rynek deweloperski Marek Krzyminski 2
Zrealizowaliśmy nasze cele w Alstal Grupa Budowlana

Zrealizowaliśmy nasze cele w Alstal Grupa Budowlana. Dokładnie 1 maja dobiega końca nasza umowa polegająca na świadczeniu usług konsultingowo-biznesowo-managerskich na wyłączność dla Alstal Grupy Budowlanej (www.alstal.eu) . W trakcie pracy dla Generalnego wykonawcy, a w szczególności dla jednostki biznesowej zajmującej się  działalnością deweloperską (www.alstaldom.pl) przygotowaliśmy: 2 biznes plany inwestycji deweloperskich. 29 studium wykonalności inwestycji mieszkaniowych deweloperskich. 3 analizy strategiczne … Dowiedz się więcej

Doradztwo na wyłączność dla Alstal Grupa Budowlana

Doradztwo na wyłączność dla Alstal Grupa Budowlana. Od 1 stycznia 2015 roku firma METIS GROUP będzie świadczyła usługi doradcze na wyłączność dla spółki Alstal Grupa Budowlana. Zostaliśmy zaproszeni przez jedną z największych firm budowlanych w Polsce do wpierania ich rozwoju strategicznego i kierowania nową komórką organizacyjną. Nasze wysiłki w realizację usług doradczych i efekty, które … Dowiedz się więcej