fbpx

Biznes Plan i Analiza Finansowa – Magazyn Kostrzyn Wielkopolski

Biznes Plan – Magazyn Kostrzyn Wielkopolski

Biznes Plan – opis projektu

Biznes plan i Analiza Finansowa – Magazyn Kostrzyn Wielkopolski został przygotowany dla inwestora planującego zakup istniejącego już od kilku lat magazynu w Kostrzynie Wielkopolskim. Celem przygotowanego przez nas biznes planu było otrzymanie przez inwestora dokumentu stanowiącego podstawę do pozyskania finansowania. W tego typu opracowaniach istotne jest zaprezentowanie warunków formalno-prawnych realizacji inwestycji, weryfikacja ewentualnych zagrożeń dla jego powodzenia oraz analiza i ocena sytuacji finansowej.

Analiza prawna to ważny element biznes planu

Biznes plan to usługa wykonywana w ramach obszaru doradztwa biznesowego wykonywanego przez naszą firmę. Każdy zleceniodawca korzystający z naszych usług może liczyć na kompleksowe wsparcie w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku niniejszej usługi przygotowaliśmy biznes plan z rozbudowaną analizą formalno-prawną inwestycji. Dla inwestycji w których przychody spółki wynikają z zawartych wieloletnich umów najmu aspekt prawny ma szczególne znaczenie. Zapisy umowne tworzące ryzyko ewentualnego obciążenia kosztami Inwestora muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w analizie finansowej. Również sytuacje losowe, kataklizmy lub wady techniczne i koszty związane z ich zapobieganiem lub usunięciem powinny zostać uwzględnione w części analizy finansowej.

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest częścią biznes planu i zakłada różne scenariusze realizacji inwestycji oraz uwzględnia ryzyka inwestycyjne. Wahania przychodów i kosztów mogą wystąpić nawet w przypadku wieloletnich umów najmu. Na etapie przygotowania biznes planu należy uwzględnić takie scenariusze, a następnie opracować procedurę szybkiego zapobiegania negatywnym finansowym następstwom.

Pozyskanie finansowania

Na etapie pozyskania finansowania uczestniczyliśmy w konsultacjach z bankiem. Analitycy finansowi przygotowujący analizę projektów deweloperskich często oczekują wyjaśnień lub uszczegółowień analiz finansowych oraz części opisowych. Naszym celem jest systematyczne rozwiewanie ewentualnych wątpliwości. Im szybciej zareagujemy tym szybciej wniosek kredytowy przejdzie do etapu komisji kredytowej. Współpracując z nami doradca finansowy lub doradca kredytowy ma większą szansę uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej dla swojego zleceniodawcy. W ramach naszej działalności pozyskujemy również kredyty dla firm na potrzeby finansowania bieżącej działalności.