fbpx

Biznes plan Dom spokojnej starości Rawicz

Biznes plan Dom spokojnej starości Rawicz to projekt przygotowany od etapu opracowania dokumentacji projektowej. Nasz zakres pracy obejmował przygotowanie założeń biznesowo-organizacyjnych, opracowanie kosztorysów budowlanych oraz ostatecznie pozyskanie finansowania dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Posiadamy już dość duże doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji w zakresie służby zdrowia oraz domów spokojnej starości dlatego Inwestor zdecydował się na współpracę właśnie z nami. W ramach domu spokojnej starości przewidziana jest również część zabiegowa z przeznaczeniem leczenia chorób nowotworowych.

Biznes plan Domu spokojnej starości w Rawiczu składał się z takich elementów jak:

 1. Opis Inwestora: sytuacja prawna, finansowa, jednostki zaangażowane w realizację zlecenia itd.
 2. Analiza makroekonomiczna rynku.
 3. Analiza mikroekonomiczna.
 4. Opis modelu biznesowego inwestycji.
 5. Analiza SWOT.
 6. Założenia strategii rozwoju inwestycji i działalności domu spokojnej starości (wynika to z faktu, że na nieruchomość istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe 60 pokoi domu spokojnej starości lub kliniki).
 7. Marketing MIX.
 8. Założenia organizacyjne realizacji projektu.
 9. Analiza finansowa:
  1. Opis założeń finansowych i dokumentów źródłowych,
  2. Analiza statyczna finansowa,
  3. Analiza dynamiczna finansowa,
  4. Analiza wrażliwości,
  5. Analiza NPV, IRR i innych wskaźników finansowych.
  6. Analiza wrażliwości.
 10. Dokumentacja księgowa:
  1. Rachunek zysków i strat.
  2. Bilans,
  3. Cash flow.
  4. Analiza wskaźnikowa projektu.
 11. Podsumowanie inwestycji.
 12. Załączniki.

Przygotowane przez nas Biznes plany domów spokojnej starości są wykorzystywane przez Inwestorów dla potrzeb pozyskania kredytu inwestycyjnego. Wielu z naszych klientów posługuje się przygotowanym dokumentem w trakcie organizacji inwestycji, a następnie zarządzania nią. Biznes plan wielokrotnie potwierdził swoją skuteczność w pozyskaniu finansowania czego dowodem są statystyki w zakresie pozyskanych finansowań. Jesteśmy specjalistami w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.