Biznes plan i studium wykonalności

Biznes plan i studium wykonalności – wprowadzenie

Biznes plan i studium wykonalności to podstawa! Posiadanie solidnego biznes planu i studium wykonalności to niezbędne elementy każdego udanego przedsięwzięcia. Niezależnie czy jest to inwestycja hotelowa, biurowa, park handlowy, produkcja, czarterowanie katamaranów, wprowadzenie aplikacji internetowej, czy też inny pomysł, zawsze biznes plan jest pierwszym krokiem w realizacji inwestycji. Może się tak zdarzyć, że po przygotowaniu biznes planu uznasz, że ten biznes wcale tak fajnie nie wygląda. Jest taka opcja, albo zagrożenie. Ale wtedy stracisz tylko trochę czasu i pieniędzy i nie wpadniesz w pułapkę inwestycji.

Biznes plan czyli jasne cele

Przy rozpoczynaniu nowego biznesu niezwykle istotne jest ustalenie jasnych celów i strategii. Biznes plan pomaga nam sprecyzować, co chcemy osiągnąć i jakie kroki podjąć, aby to osiągnąć. Jest to podstawowy kierunek, który pozwala nam utrzymać spójność w działaniach. Gdy mamy wyznaczone kroki to powinniśmy pamiętać o ryzykach ich niepowodzenia. Co to oznacza? Otóż powinniśmy wskazać w których momentach prowadzenia biznesu istnieje duże ryzyko nie powodzenia oraz jak to ryzyko może wpłynąć na naszą działalność.

Jeśli szukamy wsparcia finansowego od inwestorów lub z banku, to profesjonalny biznes plan jest niezbędny. Bank chcą wiedzieć, na co przeznacza swoje środki i jakie jest realne ryzyko z inwestycji. Dlatego musimy przedstawić im spójny plan działania. Powinniśmy pamiętać o przedstawieniu realnych ryzyk. Jeżeli nie pokażemy ich przed bankiem to tak jakbyśmy powiedzieli, że wszystko na 100% się uda. To trochę tak jakbyśmy chcieli powiedzieć że nie mamy pojęcia o tym co będziemy robili i co może się wydarzyć. Jeżeli zależy nam na uzyskaniu kredytu inwestycyjnego, obrotowego, leasingu lub innego produktu finansowego to warto abyśmy skorzystali z usług doradcy kredytowego lub doradcy finansowego.

Biznes plan to także narzędzie do monitorowania postępów i oceny osiągniętych wyników. Dzięki regularnemu porównywaniu rzeczywistych osiągnięć z założeniami planu, możemy dokonywać niezbędnych korekt i unikać potencjalnych pułapek.

Biznes plan i studium wykonalności – struktura opracowania

Poniżej prezentujemy stosowaną przez nas strukturę biznes planu. Jest to podstawowy wzór który następnie indywidualnie modyfikujemy w zależności od inwestycji, Inwestora, złożoności, zakresu itd. Jeżeli w jakimś miejscu pojawia się informacja np. „Analiza wskaźnikowa” to oznacza to , że wskaźniki będziemy dobierali w zależności od rodzaju inwestycji i tego na czym w danym momencie chcemy zwrócić uwagę.

 1. Ogólne informacje o Wnioskodawcach:
  1. Forma i podstawa prawna prowadzenia działalności. 
  2. Zakres działania.
  3. Opis bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej. 
  4. Opis kadry kierowniczej wnioskodawcy.
 2. Prezentacja przedsięwzięcia:
  1. Wymagania formalno-prawne. 
  2. Opis projektu:
   1. Lokalizacja i charakter działki.
   2. Koncepcja zagospodarowania terenu.
   3. Opis zabudowy.
 3. Analiza makroekonomiczna:
  1. Uwarunkowania administracyjne.
  2. Uwarunkowania ekonomiczne:
   1. Ogólna charakterystyka gospodarki lokalnej.
   2. Zatrudnienie i wynagrodzenie.
   3. Bezrobocie.
   4. Podatki.
   5. Inne.
  3. Uwarunkowania społeczne:
   1. Ludność.
   2. Struktura społeczeństwa. 
   3. Wykształcenie.
 4. Analiza mikroekonomiczna:
  1. Bariera wejścia na rynek.
  2. Konkurencja lokalna.
  3. Klienci na rynku:
   1. Klienci indywidualni (docelowi). 
   2. Klienci fundusze inwestycyjne
  4. Usługodawcy uczestniczący w projekcie:
   1. Biuro architektoniczne.
   2. Generalny wykonawca.
   3. Inwestor zastępczy.
   4. Biuro obrotu nieruchomościami.
   5. Kancelaria notarialna i radców prawnych.
   6. Biuro finansowo-księgowe. 
 5. Marketing MIX:
  1. Produkt- opis modelu biznesowego.
  2. Cena (wyznaczenie strategi cenowej na podstawie analizy break-even point i cen sprzedaży konkurencji).
  3. Dystrybucja.
  4. Promocja.
 6. Analiza SWOT:
  1. Mocne strony projektu.
  2. Słabe strony projektu.
  3. Szanse realizacji projektu.
  4. Zagrożenia realizacji projektu.
 7. Przygotowanie i realizacja inwestycji.
  1. Plan realizacji projektu inwestycji.
   1. Założenia do planu realizacji projektu.
   2. Plan spłaty kredytu.
   3. Założenia do planu sprzedaży.
   4. Plan sprzedażowy.
 8. Analiza ekonomiczno-finansowa :
  1. Prognoza przychodów i kosztów:
   1. Założenia finansowe inwestycji.
   2. Prognoza nakładów inwestycyjnych:
   3. Statyczna analiza kosztów.
   4. Statyczna analiza przychodów.
   5. Analiza dynamiczna (czasowa) -Przepływy pieniżne:
    1. Dynamiczna analiza kosztów.
    2. Dynamiczna analiza przychodów.
   6. Analiza wrażliwości inwestycji.
   7. Analiza break-even point.
   8. Analiza dynamiczna finansowa 
   9. Analiza operacyjna działalności prowadzonej w inwestycji.
 9. Analiza wskaźnikowa 
 10. Dokumenty księgowe
  1. 10.1.Opis przyjętych założeń w prognozie sprawozdania finansowego. 
  2. 10.2.Prognoza rachunku zysków i strat
  3. 10.3.Prognoza bilansu
 11. Załączniki.

Biznes plan i studium wykonalności – przykładowe realizacje

Biznes plan kamienica ul. Niedziałkowskiego
Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego

Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego  to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla pozn…

Biznes plan kamienica ul. Kraszewskiego-17
Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego

Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla poznańskiej…

Biznes plan kamienica ul. Prądzyńskiego
Biznes plan zakup udziałów w kamienicy

Biznes plan zakup udziałów w kamienicy ul. Prądzyńskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dl…

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice
Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice to kolejny projekt przygotowany dla poznańskiego dewelopera s…

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes plan rewitalizacji kamienicy
Biznes plan rewitalizacji kamienicy

Biznes plan rewitalizacji kamienicy miał na celu przygotowanie procesu remontu budynku. Opracowana a…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…