fbpx

Biznes Plan inwestycja handlowo-usługowa

Biznes Plan inwestycja handlowo-usługowa

Biznes Plan – opis projektu

Biznes plan inwestycji handlowo-usługowej Świecie to kolejny projekt wykonany dla funduszu inwestycyjnego.  Celem naszej pracy było przeanalizowanie inwestycji w obszarze formalny, strategicznym, prawnym, operacyjnym i budowlanym. Efektem pracy były biznes plan z częścią opisową i analityczną. Biznes plan zawierał szczegółowy opis zagrożeń będących źródłem ryzyka dla przyszłej zyskowności inwestycji. Inwestor otrzymał kompleksowy dokument będący podstawą do wydania decyzji kredytowej w banku.

Biznes Plan to korzyści dla inwestora

Wcześniej przygotowane biznes plany dla inwestycji handlowo-usługowych służyły jako narzędzie do negocjowania warunków zakupu inwestycji. Opracowane analizy finansowe można wykorzystać w trakcie negocjacji do szybkiego przeliczenia rentowności projektu przy zmieniających się warunkach sprzedaży. Wielu inwestorów kupujących obiekty handlowo-usługowe nie jest świadomych zagrożeń formalno-prawnych wynikających chociażby z umów z najemcami.

Zawsze w trakcie przygotowania zlecenia staramy się uświadomić klienta o możliwości wystąpienia zagrożeń w każdej dziedzinie. Dopiero gdy Inwestor posiada obiektywy i realny obraz inwestycji możemy z czystym sumieniem zakończyć proces realizacji usługi.

Nasza praca

W ramach kompleksowej usługi opracowania biznes planu inwestycji komercyjnej wykonujemy takie działania jak:

  • Analiza formana inwestycji czyli dokumentów jak: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie (w zależności od etapu przygotowania inwestycji), warunki/umowy przyłączeniowe od gestorów sieci, akt notarialny zakupu, list intencyjny najmu/umowę najmu i inne dokumenty.
  • Analiza budowlana czyli analiza dokumentacji budowlanej złożonej do pozwolenia na budowę, oględziny stanu technicznego inwestycji, opisanie wymaganych remontów (w przypadku zakupu wybudowanego projektu), harmonogram nakładów jakie należy ponieść, aby budynek utrzymał swoją wartość i inne działania mające na celu ocenę ryzyka budowlanego.
  • Analiza strategiczna czy analiza rynku najmu, konkurencji na rynku, preferencji klientów, zmiany rynku, prognoz na temat rozwoju rynku i innych czynników które mogą być źródłem wartościowych danych uwierzytelniających wnioski końcowe.
  • Analiza finansowa czyli ocena aktualnej sytuacji finansowych, symulacja ewentualnych zmian w sytuacji finansowej pod wpływem nieoczekiwanych sytuacji, analiza wrażliwości inwestycji i inne analizy prezentujące prognozowaną przyszłość projektu.

Biznes Plan inwestycja handlowo-usługowa to projekt zrealizowany w miejscowości Świecie. Jest to jeden z projektów doradczych wspierających pracę doradcy finansowego. Kredyt dla spółki jest udzielany zawsze na podstawie biznes planu. Celem naszej pracy jest rzetelne doradztwo w trakcie przygotowania inwestycji budowlanej.

Zapraszamy do współpracy

w zakresie opracowania biznes planu.

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego?

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego?

Czy opracowanie biznes planu ma sens?

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu to pytanie które często zadajemy sobie zbyt p&oacute…