fbpx

Biznes Plan Inwestycja Magazynowa w Płońsku

Biznes Plan Inwestycja Magazynowa

Biznes Plan – opis projektu

Biznes Plan – Inwestycja Magazynowa w Płońsku został przygotowany dla firmy budowlanej specjalizującej się w realizacji hal magazynowych dla firm logistycznych i sieci handlowych. Zleceniodawcą była spółka Kozbud sp. z o.o. z Rawicza (www.kozbud.pl). Spółka Kozbud posiada szerokie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych. Jednostka rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku. Aktualnie firma oferuje realizację kompleksowego procesu inwestycyjnego od przygotowania projektu architektonicznego przez ekspertyzy techniczne, kosztorysy/specyfikacje przez proces budowlany po nadzór inwestorski i uzyskanie dokumentów końcowych dopuszczający obiekt do użytkowania.

Czemu służy biznes plan?

Celem przygotowanego przez nas biznes planu było  zaprezentowanie warunków formalno-prawnych realizacji inwestycji, weryfikacja ewentualnych zagrożenia dla jego powodzenia oraz analiza i ocena sytuacji finansowej.

Biznes plan to usługa wykonywana w ramach obszaru doradztwa biznesowego wykonywanego przez naszą firmę. Każdy zleceniodawca korzystający z naszych usług może liczyć na kompleksowe wsparcie w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku niniejszej usługi przygotowaliśmy biznes plan z rozbudowaną analizą formalno-prawną inwestycji. Dla inwestycji w których przychody spółki wynikają z zawartych wieloletnich umów najmu aspekt prawny ma szczególne znaczenie. Zapisy umowne tworzące ryzyko ewentualnego obciążenia kosztami Inwestora muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w analizie finansowej. Również sytuacje losowe, kataklizmy lub wady techniczne i koszty związane z ich zapobieganiem lub usunięciem powinny zostać uwzględnione w części analizy finansowej.

Analiza finansowa jest częścią biznes planu zakłada różne scenariusze realizacji inwestycji oraz uwzględnia ryzyka inwestycyjne. Wahania przychodów i kosztów mogą wystąpić nawet w przypadku wieloletnich umów najmu. Na etapie przygotowania biznes planu należy uwzględnić takie scenariusze, a następnie opracować procedurę szybkiego zapobiegania negatywnym finansowym następstwom.

Pozyskujemy również finansowanie inwestycji

Na etapie pozyskania finansowania uczestniczyliśmy w konsultacjach z bankiem. Analitycy finansowi przygotowujący analizę projektów deweloperskich często oczekują wyjaśnień lub uszczegółowień analiz finansowych oraz części opisowych. Naszym celem jest systematyczne rozwiewanie ewentualnych wątpliwości. Im szybciej zareagujemy tym szybciej wniosek kredytowy przejdzie do etapu komisji kredytowej. Współpracując z nami doradca finansowy lub doradca kredytowy ma większą szansę uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej dla swojego zleceniodawcy. W ramach naszej działalności pozyskujemy również kredyty dla firm na potrzeby finansowania bieżącej działalności.

Zapraszamy do współpracy

w zakresie opracowania biznes planu.

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego?

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego?

Czy opracowanie biznes planu ma sens?

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu to pytanie które często zadajemy sobie zbyt p&oacute…