fbpx

Biznes Plan – Park Handlowy Wisła

Biznes plan – Park Handlowy – Wisła

Opis projektu

Park Handlowy – Wisła to Biznes Plan stworzony dla powstającego obiektu komercyjnego zlokalizowanego w Wiśle, w województwie śląskim. Inwestorem realizującym tą inwestycję jest firma Vertano, uznany deweloper, posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych powierzchni handlowych. Po ukończeniu, obiekt będzie oferować powierzchnię przeznaczoną w całości pod wynajem. Na etapie prac nad projektem większość tej powierzchni była już zarezerwowana, zaś największym najemcą był niemiecki dyskont spożywczy Lidl.

Biznes Plan został zlecony przez inwestora w celu posiadania wszechstronnego opracowania, które będzie mogło stanowić na dalszym etapie podstawę do wnioskowania o pozyskanie kredytu inwestycyjnego.

Biznes Plan dla projektu „Park Handlowy – Wisła” został przygotowany w oparciu o kompleksową analizę dokumentacji dostarczonej przez inwestora. Wisła jest miastem niewielkim, ale bardzo popularnym turystycznie. Ten właśnie aspekt – ilości turystów przybywających tam spędzić swój czas wolny – został gruntownie przebadany, a następnie wzięty pod uwagę w analizie finansowej będącej częścią biznes planu.

Nasza praca w trakcie przygotowania Biznes Planu

W ramach prac nad omawianym Biznes Planem wykonaliśmy szereg działań, których celem było uzyskanie ostatecznie rzetelnego dokumentu, który w bardzo kompleksowy sposób porusza wszelkie kwestie mające wpływ na powodzenie realizacji całej inwestycji. Działania te objęły m.in:

  • Analizę formalną inwestycji czyli dokumentów jak: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie (w zależności od etapu przygotowania inwestycji). Ponadto warunki/umowy przyłączeniowe od gestorów sieci, akt notarialny zakupu, list intencyjny najmu/umowę najmu i inne dokumenty.
  • Analizę budowlaną czyli analizę dokumentacji budowlanej złożonej do pozwolenia na budowę, oględziny stanu technicznego inwestycji. Ponadto harmonogram nakładów jakie należy ponieść, aby budynek utrzymał swoją wartość i inne działania mające na celu ocenę ryzyka budowlanego.
  • Analizę strategiczna czy analizę rynku najmu, konkurencji na rynku, preferencji klientów, zmiany rynku. Ponadto wykonano prognozę na temat rozwoju rynku i innych czynników które mogą być źródłem wartościowych danych uwierzytelniających wnioski końcowe.
  • Analizę finansową czyli ocenę aktualnej sytuacji finansowej, symulację ewentualnych zmian w sytuacji finansowej pod wpływem nieoczekiwanych sytuacji. Ponadto analizę wrażliwości inwestycji i inne analizy prezentujące prognozowaną przyszłość projektu.

Zapraszamy do współpracy

w zakresie opracowania biznes planów

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Dom energooszczędny, czyli jaki?