fbpx

Biznes plan szeregowce Poznań

Biznes plan szeregowce Poznań to nazwa projektu który polegał na przygotowaniu biznes planu dla inwestycji deweloperskiej składającej się z 18 szeregowców przy ulicy Andrzeja Kopy na poznańskiej Woli. Biznes plan przyjął rozbudowaną postać ponieważ jego struktura została dostosowana do oczekiwań instytucji finansującej- banku oraz funduszu inwestycyjnego. Naszym ostatecznym celem współpracy ze zleceniodawcą jest pozyskanie kredytu inwestycyjnego potrzebnego do sfinansowania części kosztów realizacji inwestycji.

Zakres współpracy w zakresie opracowania biznes planu i pozyskania kredytu inwestycyjnego

W zakresie naszej współpracy było: opracowanie biznes planu, przygotowanie tzw. check-listy dokumentów do banku oraz pozyskanie części z nich, opracowanie we współpracy z notariuszem wzoru umowy deweloperskiej, przygotowanie prospektu informacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 roku, pozyskanie finansowania w formie kredytu inwestycyjnego oraz negocjowanie warunków umowy.

Biznes plan był pierwszym oraz najważniejszym etapem współpracy ponieważ w nim są zawarte wszystkie najważniejsze informacje wykorzystywane w kolejnych zadaniach. Inwestor zdecydował się na współpracę właśnie z nami ponieważ posiadamy doświadczenie w branży budowlanej oraz historię sukcesów w zakresie pozyskiwania kredytów właśnie dla branży deweloperskiej.

Jaki jest pierwszy etap przygotowania do pozyskania kredytu inwestycyjnego

W pierwszej kolejności należy zadbać o dobre przygotowanie formalno-prawne. Co to znaczy? Otóż aby ubiegać się o kredyt należy posiadać projekt budowlany inwestycji i pozwolenie na budowę. Jeżeli planujesz rozbudowę to taki dokument również jest niezbędny.  Dodatkowo bank będzie chciał zobaczyć dokument regulujący parametry zabudowy czyli Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ważnymi dokumentami są również warunki przyłączeniowe lub/i umowa przyłączeniowa od gestorów mediów. W przypadku projektu biznes plan szeregowce Poznań Inwestor posiadał już pozwolenie na budowę.