Biznes plan budynek usługowy

.

METIS GROUP » Biznes plan » Biznes plan budynek usługowy

Biznes plan budynek usługowy z przychodnią lekarską

Biznes plan budynek usługowy w Skórzewie to projekt konsultingowy który zakładał opracowanie standardowego biznes planu. Inwestor posiadał wieloletnią umowę najmu z firmą zarządzającą aptekami. Gabinety lekarskie w ramach obiektu zostaną wynajęte lekarzom specjalistom. Biznes plan zakładał przeprowadzenie analizy rynku- w szczególności konkurencji. W ramach wykonanej pracy przeanalizowano wszystkie jednostki apteczne w okolicy pod względem łatwości dojazdu, miejsc parkingowych przed budynkiem, okolicy gabinetów lekarskich i innych czynników charakteryzujących atrakcyjność. Następnie przeanalizowano gabinety lekarskie i prywatne jednostki medyczne. Analiza doprowadziła do rzeczowych wniosków, które następnie znalazły swoje odzwierciedlenie w modelu biznesowym inwestycji.

Biznes plan budynek usługowy z przychodnią lekarską – zakres pracy

Jaka jest różnica między budynkiem usługowym a przychodnią lekarską? Ostatecznie w budynku powstanie obiekt medyczny. W przypadku niniejszej inwestycji zaprojektowano obiekt który spełnia wszystkie wymogi stawiane przed budynkami służby zdrowia. Inwestor na etapie projektowania uwzględnił możliwość wynajęcia lokali usługowych pod działalność medyczną.

Niniejsza inwestycja pokazuje, że na etapie przygotowania projektu modelu biznesowego przed przygotowaniem projektu architektonicznego należy przygotować się na różne opcje rozwoju inwestycji. Zawsze na etapie przygotowania biznes planu zakładamy różne scenariusze rozwoju inwestycji pod względem wartości kosztów, wartości przychodów, terminu ponoszenia kosztów i realizacji przychodów. Również warto uwzględnić różne grupy docelowe klientów oraz ich potrzeby i oczekiwania. Aby najprościej zobrazować różnice można wskazać różne potrzeby najemcy którym jest gabinet lekarski i sklep spożywczy.

Praca nad biznes planem polega na wyszukiwaniu szans dla realizacji inwestycji. Na ich podstawie następnie przygotowany jest plan realizacji inwestycji podzielony na cele krótko i długoterminowe. Nadrzędnym celem biznes planu jest zapewnienie skutecznej realizacji inwestycji. Naszą pracę opieramy na posiadanym doświadczeniu wypracowanym w trakcie realizacji projektów budowlanych.

Biznes plan budynek usługowy z przychodnią lekarską – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …