METIS GROUP » Biznes plan » budynek biurowy » Biznes plan butikowy budynek biurowy

Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centrum miasta. W początkowej fazie przygotowania tej inwestycji biurowej najważniejsza była kalkulacja finansowa budżetu realizacji. Inwestor posiadał ograniczony budżet na realizację siedziby swojej spółki. Analiza w tym zakresie nie może opierać się na mglistych założeniach albo na konkretnych wycenach. W tym przypadku oraz przeszliśmy do konkretnej wyceny firm budowlanych.

Biznes plan butikowy budynek biurowy – zakres opracowania

Butikowy budynek biurowy to  wybudowany od podstaw bądź zaadaptowany obiekt zaprojektowany z myślą o przeznaczeniu na siedziby firm. Budynek silnie wyróżniający się indywidualnym stylem i wysokim standardem wykonania.

Jak rozpocząć pracę nad biznes planem inwestycji biurowej?

Inwestycja biurowa jest na tyle specyficzna, że zmiana ceny jednostkowej najmu w znaczącym stopniu wpływa na rentowność inwestycji w okresie 10 lat. Informację o średnich stawkach najmu otrzymaliśmy w efekcie przeprowadzenia analizy strategicznej rynku. Warto uwzględnić analizę dynamiki na rynku w kontekście, wielkości popytu i podaży. W efekcie tej pracy można wyróżnić czynniki ryzyka dla realizacji inwestycji. Po opracowaniu analizy strategicznej konkurencji w okolicy inwestycji można przejść do prognozy przychodów. W tej części pracy nad biznes planem warto zastanowić się nad tym jak poszczególne obiekty wyróżniają się na rynku. Budowanie przewagi konkurencyjnej Zleceniodawcy to jeden z najważniejszych celów przyświecających działalności firmy konsultingowej. Wnioski z analizy strategicznej konkurencyjności poszczególnych obiektów mogą doprowadzić do wartościowych wniosków na temat wymaganych urozmaiceń w programie funkcjonalno-użytkowym projektu. Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego warto ocenić poziom dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść Inwestor aby wytworzyć przewagę konkurencyjną. Niniejsze koszty mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji. Należy je wszystkie wypisać w biznes planie i opisać, aby zakres poszczególnych pozycji kosztów był czytelny i sprecyzowany.

Co jest specyficzne dla inwestycji biurowych?

Specyfiką inwestycji biurowych jest długi okres amortyzacji budynku, czyli mówiąc kolokwialnie spłaty pożyczonego z banku kapitału. Na etapie przygotowania inwestycji najważniejsze jest dostosowanie struktury kosztów realizacji, aby koszt najmu był racjonalny w stosunku do lokalizacji inwestycji, jej tożsamości architektury, standardu wykończenia i innych czynników. Projekt architektoniczny powinien być przygotowany po przeprowadzeniu analizy strategicznej. Inwestycja budowlana ma to do siebie, że jej atrakcyjność wynika z jakości projektu koncepcyjnego, budowlanego i ostatecznie wykonawczego. Dobre biuro projektów, takie jak Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. potrafi dostosować program funkcjonalno-użytkowy oraz architekturę do celów biznesowych bez uszczerbku na funkcjonalności inwestycji. Jest to umiejętność którą trudno znaleźć w biurach architektonicznych.

Biznes plan powinien uwzględniać wszystkie szanse i zagrożenia dla powodzenia realizacji inwestycji.

Doradca kredytowy w inwestycji butikowej

W tym przypadku możliwość uzyskania kredytu przez spółkę w dużym stopniu zależy od wyników finansowych podmiotu realizującego inwestycję. Oczywiste jest, że spółka planująca budowę własnego biurowca powinna być w dobrej kondycji finansowej. Istnieją jednak różne modele biznesowe realizacji takiej inwestycji które mogą bardzo korzystnie wpłynąć na zdolność kredytową, czyli zdolność spłaty kredytu. Zapraszamy!

Biznes plan butikowy budynek biurowy – inne realizacje

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu to kolejny biznes plan który przygotowaliśmy dla spółki dew…

Biznes plan biurowiec Warszawa
Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa to projekt doradczy który został przygotowany dla Inwestora działając…

Biznes plan butikowy budynek biurowy
Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centr…