Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

METIS GROUP » Biznes plan » budynek handlowo usługowy » Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-usługowych. Projekt został przygotowany dla ogólnopolskiego dewelopera komercyjnego. Biznes plan miał na celu usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji, aby następnie pozyskać kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji.

Biznes plan galeria handlowa- najważniejsze zadania

Celem naszej pracy w tym zakresie jest zaprezentowanie potencjału handlowo-usługowego nieruchomości (inwestycji) w skali mikro i makro ekonomicznej. W trakcie pracy w tym zakresie opracowaliśmy szczegółową analizę rynku lokalnego, opracowaliśmy analizę SWOT inwestycji i przeprowadziliśmy analizę inwestycji pod względem optymalizacji umów najmu. Bardzo ważna była również weryfikacja przyjętych założeń biznesowych oraz usystematyzowanie ich w biznes planie,. W efekcie naszej pracy Inwestor miał wszystkie założenia biznesowe podsumowane w jednym dokumencie. Poniżej prezentujemy najważniejsze cele pracy:

  • Analiza dokumentacji technicznej przebudowy istniejącego budynku- weryfikacja powierzchni najmu.
  • Opracowanie zestawienia istniejących, anektowanych i nowych umów najmu (tzw. rent-roll).
  • Analiza finansowa umów najmu oraz ewentualnego ryzyka biznesowego.
  • Analiza finansowa statyczna kosztów i przychodów.
  • Analiza przepływów finansowych.
  • Opracowanie kosztorysu realizacji inwestycji.
  • Zestawienie wszystkich najważniejszych informacji inwestycyjnych.

Biznes plan galeria handlowa- inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…