Biznes Plan market spożywczy

METIS GROUP » Biznes plan » budynek handlowo usługowy » Biznes Plan market spożywczy

Biznes Plan market spożywczy

Biznes plan market spożywczy w Świecie to kolejny projekt wykonany dla funduszu inwestycyjnego.  Celem naszej pracy było przeanalizowanie inwestycji w obszarze formalny, strategicznym, prawnym, operacyjnym i budowlanym. Efektem pracy były biznes plan z częścią opisową i analityczną. Biznes plan zawierał szczegółowy opis zagrożeń będących źródłem ryzyka dla przyszłej zyskowności inwestycji. Inwestor otrzymał kompleksowy dokument będący podstawą do wydania decyzji kredytowej w banku.

Biznes Plan market spożywczy – korzyści dla inwestora

Wcześniej przygotowane biznes plany dla inwestycji handlowo-usługowych służyły jako narzędzie do negocjowania warunków zakupu inwestycji. Opracowane analizy finansowe można wykorzystać w trakcie negocjacji do szybkiego przeliczenia rentowności projektu przy zmieniających się warunkach sprzedaży. Wielu inwestorów kupujących obiekty handlowo-usługowe nie jest świadomych zagrożeń formalno-prawnych wynikających chociażby z umów z najemcami.

Zawsze w trakcie przygotowania zlecenia staramy się uświadomić klienta o możliwości wystąpienia zagrożeń w każdej dziedzinie. Dopiero gdy Inwestor posiada obiektywy i realny obraz inwestycji możemy z czystym sumieniem zakończyć proces realizacji usługi.

Biznes plan – najważniejsze zadania

W ramach kompleksowej usługi opracowania biznes planu inwestycji komercyjnej wykonujemy takie działania jak:

  • Analiza formana inwestycji czyli dokumentów jak: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie (w zależności od etapu przygotowania inwestycji), warunki/umowy przyłączeniowe od gestorów sieci, akt notarialny zakupu, list intencyjny najmu/umowę najmu i inne dokumenty.
  • Analiza budowlana czyli analiza dokumentacji budowlanej złożonej do pozwolenia na budowę, oględziny stanu technicznego inwestycji, opisanie wymaganych remontów (w przypadku zakupu wybudowanego projektu), harmonogram nakładów jakie należy ponieść, aby budynek utrzymał swoją wartość i inne działania mające na celu ocenę ryzyka budowlanego.
  • Analiza strategiczna czy analiza rynku najmu, konkurencji na rynku, preferencji klientów, zmiany rynku, prognoz na temat rozwoju rynku i innych czynników które mogą być źródłem wartościowych danych uwierzytelniających wnioski końcowe.
  • Analiza finansowa czyli ocena aktualnej sytuacji finansowych, symulacja ewentualnych zmian w sytuacji finansowej pod wpływem nieoczekiwanych sytuacji, analiza wrażliwości inwestycji i inne analizy prezentujące prognozowaną przyszłość projektu.

Biznes Plan inwestycja handlowo-usługowa to projekt zrealizowany w miejscowości Świecie. Jest to jeden z projektów doradczych wspierających pracę doradcy finansowego. Kredyt dla spółki jest udzielany zawsze na podstawie biznes planu. Celem naszej pracy jest rzetelne doradztwo w trakcie przygotowania inwestycji budowlanej.

Biznes Plan market spożywczy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…