METIS GROUP » Biznes plan » budynek handlowo usługowy » Biznes Plan Park Handlowo-usługowy

Biznes Plan Park Handlowo-usługowy

Biznes Plan park handlowo-usługowy w Białej Podlaskiej został przygotowany 26 kwietnia bieżącego roku. Projekt jest aktualnie na etapie realizacji budowlanej. Celem naszej pracy było przygotowanie kompleksowego biznes planu dla potrzeb pozyskania kredytu dla inwestycji. W trakcie wykonanej pracy dokonano kompleksowej analizy ryzyka inwestycyjnego wynikającego z procesu budowlanego realizacji inwestycji. Częściowo pominięto etap analizy formalno-prawnej i administracyjnej z uwagi na fakt, że dla inwestycji uzyskano już warunki przyłączeniowe i pozwolenie na budowę. Dla formalności sprawdzono zapisy we wspomnianych wcześniej dokumentach, aby ocenić zakres prac dodatkowych i koszt ich realizacji.

Biznes Plan Park Handlowo-usługowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy jest ważną częścią Biznes Planu

Ważną częścią pracy nad biznes planem jest przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego całego projektu. Taki harmonogram uwzględnia wszystkie nakłady finansowe takie jak: koszt nieruchomości, projektu architektonicznego, budowlane, inwestora zastępczego, administracyjne i inne. Kosztorys procesu budowy to za mało, aby można było realnie ocenić koszt finansowy projektu. W trakcie przygotowania harmonogramu należy zweryfikować wszystkie zapisy umów z dostawcami usług, aby trafnie zaplanować transze kredytu w poszczególnych miesiącach realizacji inwestycji. Ważną częścią pracy w trakcie przygotowania analizy finansowej jest wyznaczenie wartości  VAT-u od kosztów. Jeszcze rok temu niniejsza wartość byłaby kredytowana przez drugą linię kredytową. W świetle ustawy o odwróconym vacie rozliczenie stwarza wiele wątpliwości, które zostały zweryfikowane w wyniku współpracy z doradcą podatkowym.

Dobry Biznes Plan ułatwia pozyskanie finansowania

Warto zaznaczyć, że koszty finansowe są składnikiem budżetu inwestycji, ale nie są wliczane jako wkład własny do wartości kredytowania. Dlatego też udział kapitału własnego i kredytowego jest rozliczony w udziale procentowym na podstawie wartości budżetu po odjęciu kosztów finansowych (w tym prowizja za udzielenie kredytu, prowizja za wcześniejszą spłatę, odsetki od kredytu podczas budowy (karencji), odsetki od kredytu podczas procesu realizacji inwestycji). Przejrzyste i rzetelne zaprezentowanie wyników pracy ma na celu ułatwienie zadania analitycznego pracownikom banku w trakcie pracy analitycznej. Efektem jest uzyskanie kredytu inwestycyjnego

Biznes Plan Park Handlowo-usługowy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…