METIS GROUP » Biznes plan » budynek handlowo usługowy » Biznes plan rewitalizacja park handlowy

Biznes plan rewitalizacja park handlowy

Biznes plan rewitalizacja park handlowy to projekt polegający na opracowaniu pełnej dokumentacji finansowej mającej na celu ostateczne pozyskania kredytu inwestycyjnego. Inwestycja polega na rewitalizacji budynku koszar znajdujących się w Kaliszy przy ulicy Babiny w celu zrealizowania w nich parki handlowego z wiodącym najemcą ogólnopolską spożywczą siecią handlową. Wykonana praca została pozytywnie zatwierdzona przez Inwestora a następnie Bank finansujący inwestycję.

Biznes plan rewitalizacja park handlowy

Do najważniejszych celów w zakresie opracowania biznes planu należało:

  • Analiza kaliskiego rynku powierzchni komercyjnych. Analiza stawek na rynku.
  • Konsultacje z pośrednikami nieruchomości w kwestii dynamiki na rynku.
  • Wyznaczenie mapy potencjału rozwoju miasta- wyznaczenie obszarów strategicznych i obszarów miasta w których istnieje potencjał rozwoju infrastruktury komercyjnej.
  • Analiza cenowa rynku najmu i ich jakości.
  • Opracowanie modelu biznesowego inwestycji.
  • Przygotowanie analizy finansowej- wyznaczenie budżetu początkowego inwestycji inwestycji z uwzględnieniem 10 letniego okresu najmu obiektu oraz spłaty kredytu.
  • Opracowanie analizy wrażliwości inwestycji w kontekście rotacji najemców.
  • Przygotowanie analizy finansowej Rachunku zysku i strat oraz bilansu dla inwestycji.
  • Konsultacje z instytucjami finansowymi w kontekście możliwości pozyskania finansowania dla inwestycji oraz warunków cenowych. Po konsultacjach model finansowy został dostosowany do założeń banku

Biznes plan rewitalizacji budynku koszar pod obiekt handlowo-usługowy został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony przez Inwestora.

Biznes plan rewitalizacja park handlowy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…