Biznes plan prywatna klinika medyczna

METIS GROUP » Biznes plan » budynek medyczny/służby zdrowia » Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących usługi prywatnie oraz z refundacją NFZ to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy analizę finansową z elementami biznes planu. Do najważniejszych celów realizacji zadania należało:  

Biznes plan prywatna klinika medyczna

  • Analiza popytu na usługi medyczne  wśród pacjentów z Niemiec oraz lokalnych z województwa Zachodnio-pomorskiego.
  • Ocena ofert konkurencyjnych skierowanych na rynek niemiecki.
  • Analiza ryzyk inwestycyjnych w trakcie procesu realizacji inwestycji. Wyznaczenie metod ich redukcji lub eliminacji.
  • Opracowanie modelu biznesowego najbardziej perspektywicznych usług medycznych i zabiegów. Opracowanie budżetu ich realizacji oraz strategii cenowej usług.
  • Analiza finansowa realizacji inwestycji, prognoza finansowa kosztów (budżetowanie procesu budowy, wykończenia i wyposażenia kliniki, prognozy przychodów, analiza wrażliwości itd. (dwie opcje z kontraktem NFZ i bez).
  • Nawiązanie kontaktów biznesowych z prywatnymi jednostkami medycznymi za granicą, touroperatorami itd. Analiza możliwości stworzenia drugiego źródła przychodów.

Biznes plan prywatna klinika medyczna to opracowanie które wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony Inwestora oraz zespołu lekarzy. Każdy z uczestników procesu inwestycyjnego musi mieć świadomość, że od rzetelności przekazanych informacji zależy rentowność inwestycji. Do najważniejszych informacji należą: zakres świadczonych usług (dokładna specyfika realizowanej usługi z uwzględnieniem czasu realizacji, wykorzystanego sprzętu, zaangażowania personelu pomocniczego itd.), wymagany sprzęt medyczny, sposób przygotowania pacjenta itd. Wszystkie informacje są bardzo istotne aby oszacować całościowy koszt wykonania usługi medycznej.

Opracowanie pt.: Biznes plan prywatna klinika medyczna, został pozytywnie zweryfikowany przez zespół Inwestora. Ostatecznie projekt zakończył się sukcesem.

Biznes plan prywatna klinika medyczna – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …