Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy
METIS GROUP » Biznes plan » budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy kompleksową dokumentację biznesową dla potrzeb pozyskania kredytu inwestycyjnego. Celem inwestycji był zakup budynku biurowego w celu dalszego prowadzenia działaności biznesowej. Jednym z zadań w trakcie opracowania biznes planu była weryfikacja umów najmu i ich perspektywy długoterminowej. Rentowność projektu zależy od stałości najemców oraz pewności regulowania przez nich swoich zobowiązań.

Biznes plan budynek biurowy został zrealizowany w październiku 2021 roku. Realizacja inwestycji została zakończona sukcesem.

Biznes plan budynek biurowy- biznes plan i doradztwo kredytowe

Podstawowym zadaniem przy realizacji tego projektu było opracowanie kompleksowego biznes planu dla inwestora zagranicznego. Inwestor od kilku lat pozyskuje nieruchomości w Polsce, ale top był pierwszy projekt zakupiony przy wykorzystaniu kredytu inwestycyjnego. Naszym zadaniem było opracowanie kompleksowej dokumentacji dla banku, a następnie przeprowadzenie konsultacji z bankiem w ramach usługi doradztwa kredytowego. Jako doradca kredytowy musimy mieć argumenty w rozmowie z bankiem, które potwierdzają słuszność- sensowność realizacji inwestycji. Wiemy, że bank w pierwszej kolejności zada pytanie o zabezpieczenie i źródło spłaty. Wykonana przez nas praca doprowadziła do osiągnięcia wyznaczonego celu!

Biznes plan budynek biurowy – inne realizacje

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu to kolejny biznes plan który przygotowaliśmy dla spółki dew…

Biznes plan biurowiec Warszawa
Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa to projekt doradczy który został przygotowany dla Inwestora działając…

Biznes plan butikowy budynek biurowy
Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centr…

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynek biurowy
METIS GROUP » Biznes plan » budynek biurowy

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu to kolejny biznes plan który przygotowaliśmy dla spółki deweloperskiej z Poznania. Spółka planowała zakup istniejącego budynku biurowego, aby zdywersyfikować źródło przychodów. Naszym pierwszym zadaniem było przygotowanie biznes planu a drugim świadczenie usługi w zakresie doradztwa kredytowego. METIS GROUP jest wiarygodnym partnerem przy takich realizacjach dlatego też coraz więcej klientów decyduje się na współpracę właśnie z nami! Poniżej prezentujemy zakres współpracy.

Biznes plan budynku biurowego oraz doradztwo kredytowe

Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na ulicy Taczaka. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym. Inwestycja polega na przebudowie oraz remoncie budynku usługowo – biurowego z przeznaczeniem  pod wynajem. W ramach kompleksu miało zostać stworzone centrum wspierania działalności budowlanej-deweloperskiej w efekcie wynajmu powierzchni firmom, które na stałe współpracują z firmami działającymi w tej branży.   Poniżej prezentujemy najważniejsze cele naszego opracowania:

  • Analiza formalno-prawna nieruchomości.
  • Analiza umów najmu oraz przygotowanie kompleksowego zestawienia wszystkich zmiennych tych umów.
  • Analiza finansowa inwestycji – z uwzględnieniem kosztów remontu, adaptacji powierzchni itd.
  • Analiza ryzyka inwestycyjnego w kontekście prowadzonej działalności operacyjnej.
  • Opracowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Podczas pisania biznes planu należy zwrócić szczególną uwagę na analizę strategiczną czyli na rozwój rynku lokalnego, wielkość popytu i podaży. Biznes plan powinien uwzględniać wszystkie szanse i zagrożenia dla powodzenia realizacji inwestycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest ważną częścią biznes planu, ponieważ uwzględnia wszystkie nakłady finansowe. Analiza finansowa, zakłada różne scenariusze realizacji inwestycji z głównym uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego. Nadrzędnym celem biznes planu jest zapewnienie skutecznej realizacji inwestycji, w konsekwencji uzyskanie kredytu inwestycyjnego. Naszą pracę opieramy na posiadanym doświadczeniu wypracowanym w trakcie realizacji projektów budowlanych.

Biznes plan budynku biurowego – inne realizacje

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu to kolejny biznes plan który przygotowaliśmy dla spółki dew…

Biznes plan biurowiec Warszawa
Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa to projekt doradczy który został przygotowany dla Inwestora działając…

Biznes plan butikowy budynek biurowy
Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centr…

Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa
METIS GROUP » Biznes plan » budynek biurowy

Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa to projekt doradczy który został przygotowany dla Inwestora działającego na ogólnopolskim rynku nieruchomości. Naszym zadaniem było opracowanie kompleksowej dokumentacji biznesowej dla potrzeb pozyskania finansowania dla Inwestycji. W ramach naszej pracy przeanalizowaliśmy całą dokumentację formalno-prawną i budowlaną. Na jej podstawie opracowano kompleksowy opis inwestycji. Na zlecenie Inwestora  biuro projektów architektonicznych opracowało kosztorys realizacji inwestycji, a nasza zadanie polegało na rozplanowaniu prac w ramach inwestycji oraz opisanie ich w biznes planie.

Biznes plan biurowiec – najważniejsze czynniki realizacji

Biznes plan budynek biurowy Warszawa to ważne zadanie w ramach naszej działalności operacyjnej. Potwierdza ono obecność na rynku. Profesjonalna usługa jest doceniana przez Inwestorów. Efektem naszej pracy nie jest biznes plan. Efektem naszej pracy jest pozyskane finansowania dla projektu. Pozytywną korzyścią ze współpracy z nami są korzystne warunki finansowe uzyskane e efekcie profesjonalnego przygotowania biznes planu. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy tej realizacji:

  • Analiza nieruchomości – wskazanie kredytodawcy, że nieruchomość jest bezpiecznym produktem.
  • Prezentacja modelu biznesowego inwestycji – pokazanie pomysłu na inwestycję.
  • Analiza finansowa i wrażliwości – pokazanie, że Inwestor jest świadomy ryzyk realizacyjnych, ale nawet przy złym scenariuszu inwestycja jest rentowna.
  • Prezentacja najważniejszych obszarów zagrożeń inwestycyjnych oraz wskazanie sposobów ich eliminacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakresie opracowania biznes planu i pozyskania finansowania w formie kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Biznes plan biurowiec Warszawa – inne realizacje

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu to kolejny biznes plan który przygotowaliśmy dla spółki dew…

Biznes plan biurowiec Warszawa
Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa to projekt doradczy który został przygotowany dla Inwestora działając…

Biznes plan butikowy budynek biurowy
Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centr…

Biznes plan butikowy budynek biurowy

Biznes plan butikowy budynek biurowy
METIS GROUP » Biznes plan » budynek biurowy

Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centrum miasta. W początkowej fazie przygotowania tej inwestycji biurowej najważniejsza była kalkulacja finansowa budżetu realizacji. Inwestor posiadał ograniczony budżet na realizację siedziby swojej spółki. Analiza w tym zakresie nie może opierać się na mglistych założeniach albo na konkretnych wycenach. W tym przypadku oraz przeszliśmy do konkretnej wyceny firm budowlanych.

Biznes plan butikowy budynek biurowy – zakres opracowania

Butikowy budynek biurowy to  wybudowany od podstaw bądź zaadaptowany obiekt zaprojektowany z myślą o przeznaczeniu na siedziby firm. Budynek silnie wyróżniający się indywidualnym stylem i wysokim standardem wykonania.

Jak rozpocząć pracę nad biznes planem inwestycji biurowej?

Inwestycja biurowa jest na tyle specyficzna, że zmiana ceny jednostkowej najmu w znaczącym stopniu wpływa na rentowność inwestycji w okresie 10 lat. Informację o średnich stawkach najmu otrzymaliśmy w efekcie przeprowadzenia analizy strategicznej rynku. Warto uwzględnić analizę dynamiki na rynku w kontekście, wielkości popytu i podaży. W efekcie tej pracy można wyróżnić czynniki ryzyka dla realizacji inwestycji. Po opracowaniu analizy strategicznej konkurencji w okolicy inwestycji można przejść do prognozy przychodów. W tej części pracy nad biznes planem warto zastanowić się nad tym jak poszczególne obiekty wyróżniają się na rynku. Budowanie przewagi konkurencyjnej Zleceniodawcy to jeden z najważniejszych celów przyświecających działalności firmy konsultingowej. Wnioski z analizy strategicznej konkurencyjności poszczególnych obiektów mogą doprowadzić do wartościowych wniosków na temat wymaganych urozmaiceń w programie funkcjonalno-użytkowym projektu. Na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego warto ocenić poziom dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść Inwestor aby wytworzyć przewagę konkurencyjną. Niniejsze koszty mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji. Należy je wszystkie wypisać w biznes planie i opisać, aby zakres poszczególnych pozycji kosztów był czytelny i sprecyzowany.

Co jest specyficzne dla inwestycji biurowych?

Specyfiką inwestycji biurowych jest długi okres amortyzacji budynku, czyli mówiąc kolokwialnie spłaty pożyczonego z banku kapitału. Na etapie przygotowania inwestycji najważniejsze jest dostosowanie struktury kosztów realizacji, aby koszt najmu był racjonalny w stosunku do lokalizacji inwestycji, jej tożsamości architektury, standardu wykończenia i innych czynników. Projekt architektoniczny powinien być przygotowany po przeprowadzeniu analizy strategicznej. Inwestycja budowlana ma to do siebie, że jej atrakcyjność wynika z jakości projektu koncepcyjnego, budowlanego i ostatecznie wykonawczego. Dobre biuro projektów, takie jak Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. potrafi dostosować program funkcjonalno-użytkowy oraz architekturę do celów biznesowych bez uszczerbku na funkcjonalności inwestycji. Jest to umiejętność którą trudno znaleźć w biurach architektonicznych.

Biznes plan powinien uwzględniać wszystkie szanse i zagrożenia dla powodzenia realizacji inwestycji.

Doradca kredytowy w inwestycji butikowej

W tym przypadku możliwość uzyskania kredytu przez spółkę w dużym stopniu zależy od wyników finansowych podmiotu realizującego inwestycję. Oczywiste jest, że spółka planująca budowę własnego biurowca powinna być w dobrej kondycji finansowej. Istnieją jednak różne modele biznesowe realizacji takiej inwestycji które mogą bardzo korzystnie wpłynąć na zdolność kredytową, czyli zdolność spłaty kredytu. Zapraszamy!

Biznes plan butikowy budynek biurowy – inne realizacje

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu

Biznes plan budynku biurowego w Poznaniu to kolejny biznes plan który przygotowaliśmy dla spółki dew…

Biznes plan biurowiec Warszawa
Biznes plan biurowiec Warszawa

Biznes plan biurowiec Warszawa to projekt doradczy który został przygotowany dla Inwestora działając…

Biznes plan butikowy budynek biurowy
Biznes plan butikowy budynek biurowy

Ostatnio przygotowanym biznes plan butikowy budynek biurowy zlokalizowany w Poznaniu w okolicy centr…