Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

METIS GROUP » Biznes plan » budynek medyczny/służby zdrowia

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kruszewo. Inwestycja zostanie zrealizowana w budynku historycznym Pałacu w Kruszewie. Jest to budynek historyczny wybudowany w XVIII wieku (dokładniej po 1780 roku). Pałac był siedzibą hrabiów Świniarskich. Do II wojny światowej pałac i okoliczne ziemie wielokrotnie zmieniały właściciela. W latach dwudziestych dwudziestego wieku pałac stał się własnością zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym czasie w budynku mieściło się seminarium duchowne. W czasie II wojny światowej znajdował się w nim dom matki i dziecka następnie siedziba dla „zbombardowanych Niemców”. Po wojnie pałac został zaadaptowany dla ośrodka zdrowia, później na dom dziecka, sanatorium, a od 1960 roku funkcjonował jako szpital.

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo – opis projektu

Inwestycja zakłada realizację kliniki nowotworowej w której pacjenci będą leczeni nowoczesnymi naturalnymi metoda. Istniejąca struktura budynków zostanie zrewitalizowana. Budynki znajdujące się w złym stanie technicznym zostaną rozebrane, a w ich miejscu wybudowane nowe obiekty. Jednostka nie będzie posiadała konkurencji na rynku polskim. Najbliższej położone kliniki stosujące podobne metody to klinika doktora Herzoga (http://www.fachklinikdrherzog.de). Najwięcej tego typu klinik znajduje się w Stanach Zjednoczonych (https://www.cancertutor.com/clinics/). Praca nad przygotowaniem niniejszej inwestycji była prowadzona przy udziale polskich onkologów i naturoterapeutów pod przewodnictwem Pani Doktor Jolanty Nalewaj (http://leczeniedieta.com). W trakcie pracy nad modelem biznesowym zrealizowano następujące cele:

 • WARTOŚĆ OFERTY: szczegółowe opracowanie zakresu oferty, pakietów leczenia (oczekiwanych efektów leczenia),  zespołu lekarzy, metod leczenia, wycenienie każdego z pakietów i inne.
 • GRUPY KLIENTÓW: wyznaczenie grup klientów, określenie potrzeb i oczekiwań, nawiązanie kontaktu z klientami, aby dopracować model oferty i inne.
 • KANAŁY SPRZEDAŻY: wyznaczenie metod pozyskania klientów, projekt strony internetowej, strategia marketingowa, partnerzy biznesowi (listy intencyjne od klinik, organizacji i touroperatorów) i inne.
 • RELACJE Z KLIENTAMI: określenie metody budowania relacji z klientami, metod komunikacji z pacjentami w trakcie leczenia i po jego zakończeniu i inne.
 • KLUCZOWE CZYNNOŚCI: zaprojektowanie procesów zarządczych funkcjonujących w klinice odnoszących się do zarządzania jakością, marketingiem- sprzedażą, finansami, dostawami i  i innymi obszarami działalności.
 • KLUCZOWE ZASOBY: określenie kluczowych zasobów dla prowadzenia działalności (ewidencja sprzętu medycznego), opracowanie ewidencji wyposażenia kliniki we współpracy z biurem projektów, pozyskanie wycen i negocjowanie warunków dostawy sprzętu medycznego i inne.
 • PARTNERZY BIZNESOWI: nawiązanie kontaktów z partnerami biznesowymi, opracowanie umów o współpracy, dostosowanie metod rozliczeń z poszczególnymi partnerami, pozyskanie sponsorów dla finansowania pobytu w klinice dla osób bez zaplecza finansowego i inne.

Analiza finansowa kliniki

Biznes plan inwestycji składał się również z bardzo dokładnie przygotowanej analizy finansowej. Częścią naszej pracy jest pozyskanie finansowania dla niniejszego projektu dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby już na etapie przygotowania inwestycji rozwiać wszystkie wątpliwości.

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

METIS GROUP » Biznes plan » budynek medyczny/służby zdrowia

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny projekt doradczy ponieważ zakładał kompleksowe przygotowanie inwestycji pod względem biznesowymi i marketingowym. Projekt został przygotowany dla klienta polskiego ale znajduje się na terenie Niemiec. Biznes plan został przygotowany w języku polskim i angielskim.

Praca METIS GROUP w ramach przygotowanego projektu polegała na opracowaniu teasera inwestycji, kompleksowego biznes planu, analizy finansowej i materiałów promocyjnych. Jest to kolejne zlecenie w którym Inwestor zdecydował się na powiększenie zakresu świadczonych usług doradczych w zakresie usługi. Biznes plan dla domu spokojnej starości został powiększony o część wizerunkową dokumentacji. Opracowana oferta i materiały promocyjne mogą zostać wykorzystane na etapie pozyskiwania pensjonariuszy.

Biznes Plan dom spokojnej starości 2 – opis realizacji

Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji

Inwestycja składa się z dwóch części funkcjonalnych: domu spokojnej starości i części usługowej (medycznej). Podstawowa działalność biznesowa jest prowadzona w domu spokojnej starości. Aktualnie na każdym rynku firmy rywalizują wykorzystując strategię zróżnicowania oferty. Podobnie jest na rynku usług medycznych. Jednostki wyróżniają się zakresem programowym oferty, specjalizacją na leczenie określonej grupy chorób lub tworzą więź społeczną w formie wspólnoty np. katolickiej. Istnieje wiele metod wyróżnienia oferty. Zawsze powinna być ona dostosowana do grupy docelowej klientów.

W przypadku niniejszej inwestycji wydzielono część powierzchni budynku pod działalność usługową. Biznes plan dla domu spokojnej starości zakładał realizację powierzchni która zapewnia potrzebne wsparcie medyczne dla mieszkańców jednostki. Jest to metoda wyróżnienia oferty, zwiększenia źródeł przychodów i poprawienia elastyczności finansowej inwestycji. Patrząc globalnie celem jest poprawienie jakości obsługi pensjonariuszy poprzez współpracę z lekarzami i personelem medycznym na zasadzie kontraktu. W trakcie naszej pracy zawsze dążymy do jak najlepszego dostosowania modelu biznesowego inwestycji. Ostatecznie Inwestor ocenia jakość i skuteczność naszej pracy.

Czym się zajmujemy?

Najszerszą usługę świadczymy w zakresie przygotowania biznes planu dla inwestycji mieszkaniowych. Składa się ona z następujących elementów:

 • Programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji (we współpracy z biurem projektów).
 • Biznes plan i analiza finansowa.
 • Materiały marketingowe (w tym foldery, banery, strona internetowa, portale społecznościowe i inne).
 • Prospekt informacyjny.
 • Umowa rezerwacyjna i deweloperska.
 • Strategia marketingowa inwestycji.

Biznes Plan dom spokojnej starości 2 – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Biznes plan prywatna klinika medyczna

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
METIS GROUP » Biznes plan » budynek medyczny/służby zdrowia

Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących usługi prywatnie oraz z refundacją NFZ to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy analizę finansową z elementami biznes planu. Do najważniejszych celów realizacji zadania należało:  

Biznes plan prywatna klinika medyczna

 • Analiza popytu na usługi medyczne  wśród pacjentów z Niemiec oraz lokalnych z województwa Zachodnio-pomorskiego.
 • Ocena ofert konkurencyjnych skierowanych na rynek niemiecki.
 • Analiza ryzyk inwestycyjnych w trakcie procesu realizacji inwestycji. Wyznaczenie metod ich redukcji lub eliminacji.
 • Opracowanie modelu biznesowego najbardziej perspektywicznych usług medycznych i zabiegów. Opracowanie budżetu ich realizacji oraz strategii cenowej usług.
 • Analiza finansowa realizacji inwestycji, prognoza finansowa kosztów (budżetowanie procesu budowy, wykończenia i wyposażenia kliniki, prognozy przychodów, analiza wrażliwości itd. (dwie opcje z kontraktem NFZ i bez).
 • Nawiązanie kontaktów biznesowych z prywatnymi jednostkami medycznymi za granicą, touroperatorami itd. Analiza możliwości stworzenia drugiego źródła przychodów.

Biznes plan prywatna klinika medyczna to opracowanie które wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony Inwestora oraz zespołu lekarzy. Każdy z uczestników procesu inwestycyjnego musi mieć świadomość, że od rzetelności przekazanych informacji zależy rentowność inwestycji. Do najważniejszych informacji należą: zakres świadczonych usług (dokładna specyfika realizowanej usługi z uwzględnieniem czasu realizacji, wykorzystanego sprzętu, zaangażowania personelu pomocniczego itd.), wymagany sprzęt medyczny, sposób przygotowania pacjenta itd. Wszystkie informacje są bardzo istotne aby oszacować całościowy koszt wykonania usługi medycznej.

Opracowanie pt.: Biznes plan prywatna klinika medyczna, został pozytywnie zweryfikowany przez zespół Inwestora. Ostatecznie projekt zakończył się sukcesem.

Biznes plan prywatna klinika medyczna – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
METIS GROUP » Biznes plan » budynek medyczny/służby zdrowia

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizowaliśmy dla jednostki służby zdrowia. Analiza strategiczna była połączona z analizą architektoniczno budowlaną szpitala. Najważniejsze cele jakie osiągnął zespół projektowy to:

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala – zakres opracowania

 • Analiza grupy aktualnych pacjentów. Prognozowanie zmiany struktury pacjentów w kolejnych latach na podstawie postępujących zmian przez ostatnie 5 lat funkcjonowania szpitala.
 • Analiza danych statystycznych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Prognozowanego zapotrzebowania na usługi medyczne.
 • Analiza efektywności prowadzenia działalności operacyjnej w szpitalu w tym: analiza wykorzystania łóżek w szpitalu.
 • Analiza wykorzystania potencjału okolicznych szpitali- konkurencji i realizowanych w nich inwestycji.
 • Analiza finansowa szpitala w porównaniu do okolicznych jednostek.
 • Biznes plan rozbudowy szpitala i jego wpływu na poprawę sytuacji finansowej jednostki.
 • Analiza finansów nakładów na realizację inwestycji.

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
METIS GROUP » Biznes plan » budynek medyczny/służby zdrowia

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania został przygotowany dla potrzeb uzyskania pozytywnej decyzji rady nadzorczej spółki o możliwości realizacji projektu. Drugim krokiem do którego miał zostać wykorzystany biznes plan było uzyskania kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na realizację budowlaną inwestycji.

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny – najważniejsze etapy pracy

 • Analiza zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne: konsultacje, zajęcia ruchowe i zabiegi ortopedyczne.
 • Badanie konkurencji: analiza oferty, wizerunku, pozycjonowania, sprawozdań finansowych i innych informacji będących wiarygodnym źródłem informacji.
 • Opracowanie modelu biznesowego rozbudowy ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego z uwzględnieniem zmiany funkcji w istniejącej części budynku. Dodatkowym elementem w trakcie pracy było przygotowanie koncepcji architektonicznej opracowanej przez biuro projektów architektonicznych.
 • Prognozy finansowe: analiza statyczna przychodów, analiza statyczna kosztów, analiza przepływów finansowych, analiza wskaźnikowa.
 • Analiza wrażliwości inwestycji w kontekście zmiany sytuacji finansowej spółki w efekcie zmiany obłożenia ośrodka.
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie realizacji inwestycji oraz prezentacja jej przez Zarządem spółki.
 • Rozmowa z inwestorami zainteresowanymi współ-uczestniczeniem w realizacji inwestycji.

Biznes plan rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego był jednym z pierwszych zleceń przygotowanych dla jednostki działającej na rynku służby zdrowia. Doświadczenie zdobyte podczas przygotowania biznes planu korzystnie wpłynęło na rozwój wiedzy i świadomości na temat tego jak działa rynek medyczny.

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …