Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

METIS GROUP » Biznes plan » budynek handlowo usługowy » Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego opracowaliśmy biznes plan. Opracowanie biznes plan jest najważniejszym dokumentem przewodnim w procesie pozyskania kredytu. Biznes plan zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat inwestycji, założeń technicznych (budowlanych) oraz finansowych. Przygotowana dokumentacja pokazuje realną sytuację finansową Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji i podczas realizacji. Przy okazji opracowania biznes planu warto zastanowić się nad pozyskaniem kredytu dla potrzeb realizacji projektu.

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Aby lepiej przygotować się na rozmowę z bankiem warto przeanalizować następujące punkty:

  1. Rodzaj finansowania: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy lub inny rodzaj kredytu.
  2. Wartość wkładu własnego/wartość kredytu.
  3. Forma zabezpieczenia kredytu: hipoteka, poręczenie majątkowe prywatne, poręczenie innej spółki lub inne.
  4. Warunki cenowe/czasowe finansowania.
  5. Warunki uruchomienia pierwszej/kolejnych transz kredytu.
  6. Źródło spłaty kredytu: jakie jest pochodzenie kapitału potrzebnego na spłatę kredytu.
  7. Termin spłaty kredytu/etapowość spłaty kredytu/forma spłaty kredytu.
  8. Wskaźniki finansowe regulujące możliwość i czasowość uruchomienia kredytu.
  9. Inne ograniczenia działalności spółki: zobowiązania które nakłada instytucja finansująca na Inwestor np. zobowiązanie do nie zaciągania innych zobowiązań finansowych.
  10. Inne zapisy znajdujące swoje odzwierciedlenie w umowie kredytowej np.: kwestie przewalutowania, wykorzystania rezerwy na projekcie, sposobu kontroli procesu budowy i inne kwestie organizacyjne.

Informacje na temat oczekiwań Inwestora w zakresie wymienionych powyżej punktów powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w biznes planie. W ten sposób Inwestor wskazuje na co może się zgodzić w trakcie pozyskania finansowania. Przedstawione parametry powinny być początkiem do rozpoczęcia negocjacji z bankiem. Ostatecznie projekt pt.: Biznes plan park handlowo-usługowy, zakończył się sukcesem.

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…